Menu

1. Dünya Savaşının Sonuçları Nelerdir

Birinci Dünya savaşında ülkeler artık bir müttefik seçmesinin zamanı geldiğinin habercisi olmuştur. Dünya ülkelerinin ayakta kalabilmesi için zayıf ülkelerin ham madde ve sömürge altına alınmak istenili. İngiltere ve Almanya’nın para kaynağı araması, silahlanmanın artması, Rusya’nın sıcak sulara inme çabası nedenlerinden olmuştur.

Üçlü ittifak
Almanya, Avusturya-Macar imparatorluğu, İtalya (1915’e kadar), Bulgaristan, Osmanlı Devleti.

Üçlü itilaf
İngiltere, Rusya, Fransa, İtalya (1915’ten sonra), Sırbistan, Japonya, Romanya, Portekiz, ABD Brezilya, Yunanistan.

Savaşın Sonuçları
İttihat ve Terakki Partisi dağıldı.
AVrupada güç dengeleri değişti.
Savaşa katılan ülkelerin bazıları ekonomik krize girdi.
Deniz altı gemileri önem kazandı.
Suriye, Irak, Lübnan ve Hicaz Osmanlı İmparatorluğundan ayrıldı.
İngiltere ve Fransa en kazançlı devlerden oldu. İtalya ve Rusya hedeflerine ulaşamadı.
Türkiye, Macaristan, Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Letonya, Litvanya ve Ukrayna gibi yeni devletler kurulmuştur.
Sömürgeciliğin adı değişti mandacılık oldu.
Osmanlı Devleti parçalandı.

Yapılan Antlaşmalar
Almanya: versay antlaşması
Avusturya: st. germain antlaşması
Macaristan:riyanon antlaşması
Bulgaristan: nöyyi antlaşması
Osmanlı devleti: Sevr antlaşması

birinci dünya savaşı

birinci dünya savaşı hazırlıkları

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir