Menu

1920 Ankara Antlaşması Hakkında Bilgi

Ankara Antlaşması Hakkında Bilgi, 1920 Ankara Antlaşması Kısaca

Kurtuluş savaşının olduğu zamanlarda imzalanan anlaşmalardan birisidir 20 Ekim 1920 tarihinde gerçekleşti. TBMM hükümeti ile birlikte Fransa arasında imzalanan antlaşma olmuştur. Mondros Mütarekesi ile alınan iller Adana, Urfa, Maraş, Antep büyük bir direniş ile karşılaşan Fransa geri çekilmek zorunda kaldı. Savaş zamanlarında Bekir Sami Bey Fransızlar ile yaptığı antlaşma Mustafa Kemal Atatürk ile kabul görmeyerek Misak-ı Milli ve Ulusal Kurtuluş ile bağdaşmadığını belirtmiştir.

Eski Bakan olan Franklin Bouillon Ankara’ya gelerek Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak ve Yusuf Bey ile görüşerek anlaşma sağlanmıştır. Sakarya zaferinden sonra 20 Ekim 1921 yılında Fransızlar ile birlikte Ankara antlaşması sağlandı.

Antlaşmada yer alan maddeler şöyle;
İki taraf arasında savaş sona erecektir.
Hatay dışında sınırlar kabul görecek.
Fransızlar tarafından Hatay’a özel bir yönetim tarafından yönetilip ama Türkçe resmi dil olarak sürdüreceklerdir.

Antlaşma zaman içersinde bağlaşıklarda çatlaklar oluşarak Türk ordusu askerlerini buradan diğer cephelere kaydırarak büyük güç elde etmiştir.

ankara antlaşması

ankara antlaşması

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir