Aile İçi Saygının Kaybolmasının Nedenleri Nelerdir

Aile bireylerinin birbirlerine saygı çerçevesinde yaklaşması kaliteli bir yaşam için en önemli unsurdur. Çünkü aile ortamında kendisine saygı duyulan bireyler değerli olduğunun farkına varır ve manevi anlamda ihtiyacı olan “değer verilme” olgusunu karşılayabildiği için mutlu bir birey olur. Gerek eşlerin birbirine karşı, gerek anne babanın çocuklarına karşı, gerekse çocukların anne babaya karşı olan tutumlarında değer verdiğini hissettirmesi aile içi saygının yeşerebilmesi için en önemli kriterdir. Buradaki “değer” olgusundan kasıt aile bireylerinin birbirinin düşüncelerine saygı duyması ve kişisel özgürlük alanlarını ihlal etmemesi demektir. Bu alana ihlalin olduğu bir aile ortamında bireyler arası anlaşmazlık, kargaşa ve huzursuzluk hüküm sürecektir.

Çocukların Fikirlerine Saygı Duyma

Bir çocuğun ahlaki gelişimini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen ilk eğitim yeri aile ortamıdır. Burada kazandığı değerlerle kişisel benliği ve saygısı oluşur. Çocuğunun ilk öğretmenleri olan anne babanın vazifesi, insanlara karşı saygılı olmayı ve onlara değer vermeyi çocuğuna öğretmektir. Bunu yaparken sadece sözleriyle değil kendi yaşantısında da bunu göstermelidir. Bu ihtiyacı karşılayamadığı takdirde kendisini yetersiz ve işe yaramaz hissedecektir. Buna bir örnek vermek gerekirse, bir aile tatile gitme planı yaparken evin çocuklarına da fikir beyan etme fırsatı vermelidir, onlara da danışmalıdır. Çünkü bunu onlara danışması demek psikolojik olarak o çocuğun bilinçaltına “Senin fikirlerine önem veriyorum.” telkinini vermektedir. Bu sayede çocuk kendini değerli ve yeterli görmektedir. Aksi takdirde kendini değersiz hisseden bir çocuk ne annesinin ne de babasının kararlarına saygı duymayacaktır. Bu da ailede çatışma ortamı doğuracaktır.

Zincirleme Oluşan Saygısızlık

Evlilik müessesesi eşlerin birbirine karşı saygılı, anlayışlı, dayanışma ve yardımlaşma içerisinde olmasını gerektiren bir kurumdur. Bu gerekleri tamamlamayan birliktelikler zamanla aradaki saygıyı yitirir ve bundan hem eşler hem de çocuklar olumsuz etkilenir. Bir babanın eşine karşı anlayışlı ve saygılı olduğunu gören çocuklar annelerine saygı duymayı kendilerine vazife olarak görecektir. Bunun aksini gördükleri takdirde onlar da annelerini saygı duymaya layık görmeyecektir. Aynı şey annenin babaya olan tutumunda da geçerlidir. Sonuç olarak eşlerin birbirine karşı olan saygısız tutumları, onları rol model alan çocuklarının da hem anne babaya karşı hem de kardeşlerine karşı saygısız tutumlar sergilemesine neden olmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here