Menu

Atatürkçü Düşüncede Basın Hürriyeti Nedir

Atatürk Basın Hürriyetine Verdiği Değer

Atatürk, basın hürriyetine her zaman önem vermiştir. Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından itibaren çeşitli yenilik ve inkılaplar yapılması bunu en büyük belgesidir. Yapılan yeniliklerde batı Avrupa devletlerinin ulaştığı çağdaş medeniyetler seviyesine gelmek oldu. Yapılan yeniliklere daima destekler verildi. Kitle iletişim araçları önemli olup kurtulup savaşında dahi önemli yere sahip olmuştur.

Basın kısıtlaması dışında özgürlüğünden yana olunmuştur. Türk halkının gelişen olayları en yakından şahit olması gerektiğini biliyordu. Ülke içersinde olan her şeyden haberdar olması gerekiyor. Atatürk ülke içersinde basını geliştirmiştir gazeteleri desteklemiştir. Basın gelişerek gazetecilik, radyo, televizyon, telgraf kullanılmaktaydı. Basın özgür olması gerektiğini düşünerek önüne engel koyulmadan insanlara bilgileri en sade halinde iletilmesini istemiştir.

Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır. (1923)

Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir. (1925)

Gazeteciler, kanunun ve umumun menfaatlerinin aksine muamelelere şahit ve vakıf oldukları takdirde gerekli yayında bulunmalıdır. (1923)

atatürk basın

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.