Menu

Atatürkün Getirdiği Yenilikler Kısaca

Atatürk Hangi Yenilikleri Getirmiştir, Atatürk’ün Getirdiği Yenilikler Nelerdir

Atatürk Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte Türk milleti için bir çok yenilik getirmiştir. Bunlar halkın ihtiyaçları ve demokrasinin temelini güçlendirmek için olmuştur. Kronolojik sırasına göre yapılan yenilikler.

Türkiye Cumhuriyeti kurularak ilk cumhurbaşkanı Atatürk olmuştur. 29 Ekim 1923
Anayasa hazırlanarak ilan edildi 20 Nisan 1924
Halifelik kaldırılıp Osmanlı hanedanına mensup olanlar sürgüne gönderildi. 3 Mart 1924
Eğitim ve öğretimin devlete bağlı şekilde yapılması (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) 3 Mart 1924
İslami vakıflar ve kurumların devlet yönetime dahil edilmesi. 1924
Şapka ve Kıyafet kanunu kabul edildi. 25 Kasım 1925
Tekke, zaviye, türbelerin kapatılması. 30 Kasım 1925
Medeni kanunun kabulü. 1926
Devletin dini ile ilgili değişiklik yapılarak yerine laiklik kavramı getirilmiştir. 1928
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması. 1930-1935
Soyadı kanununun kabul edilmesi. 21 Haziran 1934
Efendi, paşa, bey gibi unvanların kaldırılması. 26 Kasım1934
Uluslar arası kabul gören saat, takvim ve ölçü birimlerinin kabul edilmesi. 1925-1931
Dil ve Türk harflerinin kabulü ve kullanılması 1932-1938
Türk Dil ve Tarih kurumunun kurulması 1932
Darülfünun kapatılarak İstanbul Üniversitesi olarak yeniden açılması. 31 Mayıs 1933

atatürkün getirdiği yenilikler

atatürkün getirdiği yenilikler

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir