Menu

Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar Listesi

Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar, Mustafa Kemal Atatürk Sevdiği Kitaplar

Mustafa Kemal Atatürk’ün bilinmeyen yönlerinden biriside okuduğu kitaplardır. Okumayı çok seven birisi olarak bir çok kitap okumuştur. Sayları yüzleri bulup okumanın insanı bilgilendirdiğini ve yücelttiğini biliyordu. Kitapların kendisine başarıya giden yolu gösterdiği zaman içersinde dile getirip insanlara okuma sevgisini aşılamıştır. Kitaplara düşkün bir lider olarak kitabı bitirmeden uyumadığı gecelerden dahi anılarında anlatılıyor. Cumhuriyet’in ilan edilene kadar hayal ettiği kütüphanesini kuramamıştır. Gittiği her yere sevdiği kitaplarında yanında götürmüştür.

atatürk kitap sevgisi

atatürk kitap sevgisi

 1. Ahmet Vefik Paşa : Lehçe-i Osmani
 2. Mehmet Salahi : Kamus-u Osmani
 3. Avram Galanti : Türkçede Arabi ve Latin Harfleri ve İmla Meselesi
 4. Mehmet Ali : Tahsil-i Lisan-ı Alman
 5. Nüzhet : Kendi Kendine Almanca
 6. Ahmet Cevat : Türkçe sarf ve nahif
 7. Kazım Nami : Türkçe Oku, Türkçe Yaz
 8. Mithat Sadullah : Latin Harflerinin Türkçeye tatbiki
 9. İbn Emin Mahmut Esat : Tarih-i Din-i İslam
 10. Osman Bin Süleyman : Kamus
 11. Lütfullah Ahmet : Hayat-ı Hazret-i Muhammet
 12. Abdunnaim Bin Hasan : Ceridetül Evail ve Hamidetül Evahir
 13. Ahmet Halit : İslam Büyükleri
 14. Abdurrahmanil Cami : Tercüme-i Nefhatül İnsan
 15. Mehmet Cemil : Hukuku Düvel
 16. Katip Çelebi : Cihannuma
 17. Feridun Bey : Feridun Bey Münşeatı
 18. Mehmet Bin Sait : Kitabü’l Tabakatü’l-Kebir
 19. Şemseddin Sami : Kamusu Alam (6 cilt)
 20. Şemseddin Sami : Kamusu Okyanus
 21. H.Z. Ülken : Aristo Metafizik
 22. Süheyl Ünver : İbn-i Sina
 23. Ahmet Rifat : Lügat-ı Tarihiye ve Osmaniye
 24. M.Fuat : Amerika’da Tükler ve Gördüklerim
 25. Rıza Tevfik : Kamus-u Felsefe
 26. Cemal Paşa : Hatırat (1913 – 1922)
 27. Mehmet Cemil : Sulhta ve Harpte Hukuku Düvel
 28. Evliya Çelebi : Seyyahatname
 29. Suphi : Tekmiletül’l-iber
 30. Lütfi Simavi : Devr-i İnkılap
 31. Mustafa Necip : Selimname
 32. Osmanzade Taib : Hakikatü’l Vüzera
 33. Ahmet Saip : Vaka-i Sultan Aziz
 34. Ahmet Hilmi : Tarih-i İslam
 35. Mazhar Fevzi : Hayr-i Sahil
 36. Ziya Paşa : Endülüs Tarihi
 37. Resulzade Mehmet Emin : Azerbaycan Cumhuriyeti
 38. Ali Reşat : Tarih-i Osmaniye
 39. Ali Reşat : Kurun-u Cedide Tarihi
 40. Sebahattin : İttihat ve Terakki Cemiyetine Açık Mektuplar
 41. Mahmut Esat : Tarih-i Dini İslam
 42. Ahmet Mithat : İnkılap
 43. Ahmet Cevdet : Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa
 44. Mustafa Efendi : Tarih-i Selanik
 45. M. Şemsettin : İslam Tarihi
 46. Ahmet Rasim : Osmanlı Tarihi
 47. Necip Asım : Türk Tarihi
 48. Mustafa Nuri Paşa : Netayic-ül Vukuat
 49. Mehmet Zihni : Neşahir-ün Nisa
 50. Mehmet Şemsettin : Mufassal Türk Tarihi
 51. Ziya Gökalp : Türk Medeniyeti Tarihi
 52. ATATÜRK’ÜN OKUDUĞU YABANCI KİTAPLARDAN BİRKAÇI
 53. M. Roux de Rochelle : Etats-Unis D’Amerique
 54. M. Dubois de Jancigny ve M. Xavier Raymond : Inde
 55. M. Chopin : Russie
 56. M. G. L. Domeny de Nenzi : Oceanique
 57. Bary de St Vinvent : Iles de l’Ocean
 58. M. Ph. Le Bas : Etats de la Confederation Germanique
 59. M. Van Hasselt : Belgique et Hollande
 60. M. Louis Lacrcix : Iles de la Grece
 61. M. Louis Lacrcix : Chili, Paraguay, Uruguay, Buenos Aires
 62. Champollion Figeac : Egypte Ancienne
 63. M. J. J. Marcel : Egypte depuis la conquete des Arabes
 64. Rozet et Carette : Algerie, Etats Tripolitains, Tunisie
 65. Lavalle ve Gueroult : Espagne
 66. M. Ph de Golbery : Histoire et Description de la Suisse et du Tyrol
 67. M. G. Pauthier : Chine et son Description Historique
 68. M. Chepin ve A. Ubicini : Provinces Danubiennes et Roumanies
 69. M. Ph. le Bas : Suede et Norvege
 70. Ferdinand Denis : Portugal
 71. Ferdinand Denis : Afrique
 72. Ferdinand Deniz – M. C. Famin : Bresil, Colombie et Guyane
 73. M. Larenaudiere ve M. Lacroix : Mexique Guatamala Perou
 74. M. Davezat : Iles de l’Afrigue
 75. M. A. Tardieu, M. S. Cherubini : Senegambie et Guinee
 76. M. N. Desvergers : Nubie, Abyssinie
 77. Lacroix Yanoski : Italie Ancienne
 78. M. Le Chevalier Artaud : Italie Sicile
 79. Frederic Lacroix : İles Baleres et Pithyuse
 80. M. Friess De Colonma : Histoires des Antilles
 81. M. Elias Rensult M. Roux De Rochelle : Villes Anseatiques
 82. M. Ferdinand Hoeger : Chaldee Assyrie Medie Babylonie
 83. M. Neel Desverges : Arabie
 84. S. Munk : Palestine Description Geographique historique et areheologique
 85. Jean Yanosky ve M. Jules David : Syrie Ancienne et Moderne
 86. M. Dubeux : Tatarie, Beloutchistan
 87. M. V. Valmont, M. Xavier Raymond : Boutan et Nepal
 88. Ernest Lqvi see ve Alfred Rambaud : Histoire Generale du IV e Siecle a nos jours
 89. (12 cilt)
 90. Jean Jaures : Histoire Socialiste de la Revolution Française
 91. Hilaire de Barenton : Le Mystere des pyramides

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir