Menu

Atatürk’ün Üçgenler Konusunda Geliştirdiği Terimler Nelerdir

Atatürk Üçgenler Hakkında Yaptığı Çalışmaları, Atatürk’ün Geometri Ve Üçgenler Alanında Çalışmaları

Atatürk’ün önemli çalışmalarından olan geometri alanında büyük katkılarda bulunmuştur. Üçgenler üzerinde gerçekleştirdiği çalışmalara baktığımız zaman geometri alanında bir yenilik açıp Türk gençlerine bu yoldan devam etmelerini göstermiştir. Üçgenler hakkında terimler Arapça ve Farsça olup bunların anlaşılır olması zor olduğundan dolayı yenilik getirdi. Arapça olarak terimler Latin alfabesi ile birlikte dinimize uygun hale getirilmiştir. Geometri iyi anlaşılması ve çevirilerin yapılması sayesinde anlaşılır halde oldu. Üçgenlerde kullanılan iç açı, iç ters açı, dış ters açı, eşkenar üçgen, açı, açıortay gibi terimler dahil edilmiştir.

zâviye – açı
re’sen mütekabil zâviyeler – ters açılar
zâviyetan’ı mütabâdiletân-ı dâhiletan – iç ters açılar
müselles-i mütesâviyü’l-adlâ’ – eşkenar üçgen
dılı – kenar
zaviyei hadde – dar açı
kaim zaviyeli müselles – dikey üçgen

atatürk geometri çalışmaları

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.