Menu

Atatürkün Yaptığı Yenilikler

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk ülkenin her türlü iç ve dış tehditlere karşı korunabilmesi için Atatürkçü düşünce sistemini geliştirdi, toplam 6 tane ilkesi bulunmaktadır;

Cumhuriyetçilik
Milliyetçilik
Halkçılık
Laiklik
Devletçilik
İnkılapçılık

Siyasal alanda yapılan devrimler
Saltanat kaldırılıp Cumhuriyet yönetim şekli gelmiştir. Din hayatı ile yönetimi birbirinden ayırmıştı bu yüzden halifeliğide kaldırmıştır.

Toplumsal devrimler
Kılık kıyafet ve soyadı kanunu gelmiştir, ölçü saat ve takvim kullanıma başlanmıştır.

Hukuk devrimi
Mecelle kaldırılmış ve Türk medeni kanunu yerine gelmiştir. Aile ve siyasi haklar, eğitim haklarında değişikler olup önü açılmıştır.

Eğitim ve kültür alanındaki devrimler
Medreseler kapatılmıştır, yeni harfler kabul edilmiştir, yüksek öğretim kurumları baştan düzenlenmiştir ve modern eğitim sistemi gelerek önü açılmıştır.

Ekonomik alandaki devrimler
Köylüyü ezen yüklü miktarda olan vergiler düşürülmüştür, çiftcilerin üretim için desteklenmiştir. Teşvik olarak sanayi ve kalkınma paketleri sunulmuştur.

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir