Babalar Kızlarının İlk Aşkı mıdır?

Freud’a göre kişilik gelişimi kuramındaki önemli basamaklardan biri 3-5 yaş arasındaki Fallik dönemdir. Dönemin temel özelliği olarak çocuklar, karşı cins ebeveynlerine karşı oldukça güçlü bir ilgi duyarlar. Bu dönemde hemcinslerine karşı düşmanca tavır besleyen çocuklar, kız ise annelerini erkek ise babalarını ortadan kaldırıp karşı cins ebeveynlerinin tek sahibi olma dürtüsü yaşarlar. Fallik dönem ilk cinsellik kavramının oluşmaya başlaması ve çocukların kendi cinsiyetini fark etmesi açısından kritik önem taşır. Çocuk anne ve babasıyla vakit geçirerek bu yaşlarda cinsel kimlik algısında sağlıklı fikirler oluşturur. Bu dönem içinde yaşanan kargaşalarla birlikte bir anlamda her çocuk ilk aşkını yaşamış olmaktadır. Bunun sonucu anne-babaya karşı öfke beslemelerine kadar gidebilir. Freud bu kargaşayı Oedipus Kompleksi olarak tanımlamıştır.

Oedipus Kompleksi

Freud bu teoriyi Yunan mitolojisindeki Kral Oedipus hikâyesinden esinlenerek geliştirmiştir. Teori anne veya babaya yaklaşma arzusuna karşılık hemcinsi olan ebeveynle mücadele etme hissi olarak tanımlanabilir. Bu kargaşa döneminde erkekler için genelde olumsuz sonuçlar doğmasına rağmen kız çocuklar için aynı şeyler söylenemez. Kız çocukları annelerini caydırıcı bir otorite olarak görmezler. Bu nedenle babayla yakınlaşırlar. Babaya karşı olan hayranlıklarından vazgeçmezler ve bu dönem sonlarına doğru babalar kızlarının ilk aşkı mıdır? Sorusu evet olarak cevaplanmış olur.

Kişilik Gelişiminde Önemi

Freud bu dönemde geliştirilen karşı cins algısının yaşamın geri kalanını etkilediğini ifade etmiştir. Kız çocukları hayatlarının geri kalanında babalarına benzeyen erkeklere daha çok ilgi gösterirler. Zihinlerindeki eş kavramları bu dönemde ilk aşkları olan babalarıyla geçirdikleri yaşantıya göre şekillenir. Babaların bu dönemde kızlarıyla güvenli ilişki kurması, kız çocuklarının sonraki yaşlarda erkek arkadaşları ve eş seçimi konusunda karar vermelerinde olumlu etkiye sahiptir. Bu dönemin olumsuz yaşantılarla geçirilmesi ise kız çocuklarının kendilerine güven geliştirmelerini önler ve erken evlenmelere, yanlış ilişkilere sebep olabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here