Menu

Büyük Selçuklu Devletinin Kurucusu Tuğrul Bey Kimdir

Tuğrul Bey Hayatı, Büyük Selçuklu Devletinin Kurucusu Kimdir

Dönemin en güçlü devletlerinden birisi olmuştur başında bulunan Tuğrul Bey tarafından kurularak 993 yılında dünyaya gelmesi ile birlikte babası Mikail akın sonucunda şehit olmuştur. Hayatı boyunca kardeşi olan Çağrı Bey ile birlikte dedesi Selçuk Bey’in himayesinde olup yetiştirilmişlerdir. Dini ve ulusal bilgilerin hepsini dedeleri sayesinde öğrenmişlerdir.

Selçuk bey ölmesi ile birlikte amcaları olan Arslan bey Gazneli Mahmut’un esirlerinden olmuşlardır. Tuğrul bey Selçuklu devletinin yönetimini ele geçirerek komşu devletler ile birlikte yönetimde yer almıştır. Nişabur başkent ilan edilmiş ilk olarak hutbe Es-sultan-ül Muazzam lakabını kazanarak okunmuştur. Dandanakan savaşı ile birlikte Selçuklu devleti güçlenerek fetihlere başlamıştır.

Tuğrul bey Abbasi halifesine mektup gönderir İslam devletlerine olan saygınlığını dile getirmiştir. Halife tarafından İslam bilginleri Tuğrul bey için Maverdi’yi yollamıştır. Abbasi halifesinin şerefine hutbeler yapılmıştır. Yardım isteklerini geri çevirerek kendi çabaları ile gerçekleştirerek amacı Abbasi halifelerini Büveyhilerin baskından kurtarmak olmuştur.

tuğrul bey

tuğrul bey

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir