Menu

Çalışan Kadınların İş Yaşamında Zorluklar Nelerdir

Pek çok şirket veya iş yeri sahibi işe personel alımında tercihlerini erkeklerden yana kullanırken kadın çalışan alacakları zaman çocuk sahibi olup olmadıkları konusuna dikkat ederler. Yasal düzenlemelerdeki eksikler ve bunların önemsenmemesi de bu duruma kaynaklık eder. Kadınları çalışma hayatında değerlendirdiğimiz zaman bunu onun aile hayatından ve annelik durumundan ayrı değerlendirmemiz gerekir. Kadının eğitimi, bilgisi, tecrübesi, çalışma azmi bu anlamda birincil değerlendirme olmalıdır. Fakat bu durum gerçek hayatta pek gerçekleşmez.

Erkek egemen toplumlarda kadını ailesine kocasına göre değerlendirmek pek olası bir durumdur. Kadın ona yüklenen toplumsal cinsiyet rollerini yerine getirmediğinde baskı ile karşılaşmaktadır. Kadınların yönetici olmaları da engellendikleri bu kadroları erkeklerin adeta işgal ettiği söylenebilir. Yine erkek egemen toplumlarında erkeklerin “kadından emir almam” anlayışının bu durumda etkisi vardır. Kadınlar erkeklerle çalışma hayatında aynı pozisyonda yer alsa bile aldıkları maaş açısından yine de eşit olmamaktadırlar. Ekonomik kriz durumlarında ise yine gözden ilk çıkarılan kadınlar olur. Kadın- erkek eşitsizliğini çalışma hayatının her alanında görmek mümkündür.

Kadınların en çok çalıştığı alanlara baktığımızda hizmet sektörünü görmekteyiz. Bu anlamda mesleki dağılımda da kadın erkek eşitsizliğini görmekteyiz. Hatta bazı meslekler toplumlarda kadın için ideal meslek olarak tanımlanmaktadır. Örneğin öğretmenlik mesleği bu gruba girer. Daha çok geleneksel toplumlarda yapılan kadın işi- erkek işi ayrımından dolayı kadınlar kadın mesleklerinde yoğunlaşmakta, daha düşük ücretlerde çalışmaktadır. Tarım sektöründe çalışan kadınlar ise ücretsiz aile işçisi olarak çalıştıklarından dolayı gelir elde edememektedirler.

İş saatlerinin düzensizliği, kültürün kadına verdiği değer, mesleki eğitimlerin yetersizliği, sosyal güvencenin olmaması, işe alımda ayrımcılık, bazı işlere kadınların alınmaması, yetersiz eğitim, ücretlerdeki eşitsizlik çalışan kadınların yaşadığı belli başlı sebeplerdendir. Kadınlar iş hayatında erkeklere göre daha az çalışma alanı bulmaktadır.

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.