Menu

Cebrail’in Görevi Nedir

Baş Melek Cebrail’in Görevi, Cebrail’in Görevleri Nelerdir

Kutsal kitaplarda dört büyük melek anlatılır. Bunlar Allah tarafından görevlendirilmiş olanlardır. Hiyerarşik sıraya göre sıralanırlar. Bunlar arasında en üst yerde ola Cebrail’dir. Peygamberlere vahiy getiren baş melek olduğu bilinir. Allah’ın emri doğrultusunda Peygamberlere iletmekle görevlidir. İtibarı ve değerli olan meleklerinde itaat ettiği şerefli elçilerdir. Allah nezdinde önemli makam sahibi olduğu ifade edilmiştir.

“O (Kur’an), şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi (Allah’ın) katında itibarlı bir elçinin (Cebrâil’in) getirdiği sözdür.” (Tekvir, 81/19-20)

Peygamberlere vahiy getiren Cebrail (as) son peygamber olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’den sonra görevi bitmiştir. Tek görevi vahiy getirmek olmadığı gibi çeşitli vazifelere de sahiptir. Cebrail (as) diğer vazifelerinin de şöyle olduğunu biliyoruz yeryüzüne rahmet, sekinet , huzur ve esenlik indirmek olduğu bilinmektedir.

Bütün meleklerin başı olarak görevine devam etmektedir. Milyonlarca yıldızda görevli olan meleklere ilham getirip Arş’ta bulunmaktadır.

cebrail görevi

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.