Menu

Cumhuriyet, Yasama, Yürütme ve Yargı Nedir

Cumhuriyet Yasama Yürütme Yargı Nedir Kısaca

Milletin Özgür iradesini kullanarak egemenliği kendi elinde tuttuğu, belli sürelerde milletvekillerini seçtiği, parlamentosu ve Cumhurbaşkanı olan siyasi bir rejim şeklidir.

Cumhuriyetle yönetilen bir ülkede egemenlik bütün ulusundur.
Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız bütün ulusundur” sözü Cumhuriyet rejimini açıklayan önemli bir ifadedir.
Devlet yönetiminin temel organları yasama, yargı ve yürütmedir.

Yasama;
Anayasa tarafından TBMM vekillerine verilen yetkilere denir. Bu yetkileri şu şekilde sıralayabiliriz.
Devletin idaresi için yapılması gereken kanun, kanun değişiklikleri,Bakanlar kurulunu denetleme, Bütçe ile ilgili alınması gereken kararlar, Para basımı, Uluslararası ilişkiler ve bu doğrultuda alınacak kararlarla gerekirse savaş ilanı etmektir.

Yargı;
Yürütmeyi ve insanların yasal haklarını denetlemektedir.
İnsanların özgürlük hakları ile ilgili oluşacak sorunlarda devreye girecek olan yargıdır. Yasamanın verdiği yetkiler doğrultusunda cezai işlemler uygular.

Yürütme;
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar kurulundan oluşmaktadır.
Cumhuriyetin temel yönetimi olan Yargı ve yasaları uygularlar.

cumhuriyet

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.