Menu

Devrimci Ne Demektir

Kendi inanç, fikri ve idealleri doğrultusunda hali hazırda devam eden sistemde değişiklikler isteyen kişilere denir. Bunlar devlet yönetimini, dini inançları kapsayabilir. Var olan sistemin başarısızlık ve geride bıraktıklarını görmemesi üzerine baştan sona yapılacak olan yenilik daha yaşanabilir hayata değer olacak değerlerdir. Toplumun değişerek yeni bir sisteme geçiş yapıp köklü yenilikler getirilmesi söylenebilir. Bir devrim sonucunda bir çok değişiklik beraberinde gelir. Yeni bir rejime karşı yapılacak olan direniş sonucunda politik olarak değişiklikleri de beraberinde getirir.

Tarih boyunca devrimciler darbeci ve devletin bütünlüğünü tehdit eden unsur olarak görülmüştür. Var olan yönetim şeklinde yapılacak olan değişiklikler insan hayatını tehlikeye sokup etkiler.

Değişimci yanlısı ola idealist inançları bulunan insanlardır. Devrimciler kendilerini Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda Kemalist olarak kabul ederler. İlkelere ve inkılaplara saygı duydukları gibi devrimcilerin kendi arasında bu düşüncelere karşı yenilik besleyenler dahi olmaktadır.

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir