Menu

Gardiyan Alımları Ne Zaman 2017 Başvuru Şartları

Adalet Bakanlığınca 2017 yılına dair Gardiyan alımı ne zaman yapılacak. Gardiyan alım şartları ve başvurularının nasıl yapılacağı konusunu aydınlatacak bilgi vereceğiz. Gardiyan alımına dair tarihleri yer almaktadır. Şartları yerine getirenler alım tarihlerinde başvurularını yaparak sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulabilirler.

I. Genel Şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinin (1), (5) ve (6) numaralı alt bentlerindeki koşulları taşıyor olmak,
b)Devlet memurluğuna il kez atanacaklar için merkezi sınav zamanında sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesindeki yaş sınırını aşmamış olmak
c) En az ilköğretim (ortaokul) okullarını bitirmiş olmak,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akli bir hastalığı bulunmamak,
d) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartlara uyuyor olmak,

II.Özel Şartlar:
İnfaz ve Koruma Memurluğu Kadrolarına atanabilmek İçin;
a. En az lise veya dengi okulları bitirmiş olmak
b. Yazılı sınav tarihi itibariyle 18 yaşından az 30 yaşından fazla yaşta olmamak,
c. Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.’den az boy uzunluğuna sahip olmamak
ç.Güvenlik soruşturmasında olumsuz bir durumu bulunmamak,
d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri olmadığını; Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
e. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’den fazla, 17’den az olmamak,
f. Merkezi sınavda en az 70 puan almak.

Gardiyan Alım Tarihleri Ne Zaman 2017

2017 yılına girmemiz ile beraber Gardiyan Alımları henüz açıklanmadı. Adalet Bakanlığından gardiyan alımına dair yapılacak basın açıklaması, bildiriler yayınlanacaktır. Takipte kalarak gardiyan alım tarihlerini öğrenebilirsiniz.

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.