Gelişmiş Sanayi Toplumu Nasıl Etkiliyor

Sanayi bir toplumun gelişmesinde temel yapı taşlarından bir tanesidir. İş gücü kapasitesi, teknolojik gelişmeler, ülkenin kendisine yetebilme kapasitesi sanayinin gelişme oranıyla doğru orantılıdır. Fransız ihtilali gerçekleşmeden önce ülkeler sanayi bazında daha fakirdir. Fakat bu bize sanayinin gelişiminin tamamen olumlu sonuçlar doğuracağını göstermez. Sanayi ile birlikte sayılan olumlu durumların aksine olumsuz olarak çevre kirliliğini, insan gücüne olan ihtiyacın azalmasına bağlı olarak köyden kente göçleri örnek verebiliriz.

Sanayinin Gelişiminin Toplum Açısından Olumlu ve Olumsuz Yönleri

Sanayi bir toplumun iyi şartlarda yaşam sürebilme durumunu etkiler. Türkiye bazında düşündüğümüzde sanayinin geliştiği bölgeler refah koşulları daha iyi olan bölgeler iken sanayinin yetersiz kaldığı bölgeler yaşam şartları zor olan bölgelerdir. İnsanlar artık köylerden kente göç etmekte ve yeni iş imkanları aramaktadırlar. Çünkü sanayinin gelişmesi ve makineleşme ile birlikte insan gücüne olan talebin yerini teknolojik güce dayanan tarım aletleri almıştır. Şehirlerde ise göç sonrası nüfus fazlalığı yaşanarak iş imkanları kısıtlı kalmıştır. Fakat sanayini gelişimi diğer ülkelerle olan diplomasi açısından oldukça değerlidir. İthalat ve ihracat rakamlarına olan büyük etkisiyle toplumların gelişmişlik düzeyine katkıda bulunur.

Sanayinin Toplumdaki Yeri

Sanayi toplumu dediğimiz bir kavram mevcuttur. Yaşam koşullarını sanayiden elde edilen ürünlerle sağlayan toplumlar sanayi toplumu olarak adlandırılır. Toplumun sanayiye bakış açısı gün geçtikçe değişiklik göstermektedir. Çünkü fikirler sabit olmadığı gibi koşullarda insanlar için sabit değildir. Sanayinin gelişimi, şehirde yaşayan bir aileyi daha iyi bir konuma getirebilirken, köy hayatı süren bir ailenin geçim koşullarına uymayarak işine mani olabilir. Toplumlar her zaman farklı şekillerde hayatta kalmışlardır. Kimi toplumu sanayi ileri götürürken kimi toplum tarımla koşullarını sürdürmüştür. Post modern dünyada artık sanayi olmazsa olmaz bir hal almıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here