Menu

Göktürk Devleti Hakkında Bilgi

Göktürk Devleti, Göktürkler Hakkında Bilgi

Egemenliklerini uzun yıllar boyunca koruyan devletlerden birisidir. Göktürkler olarak dönemin dünya ülkeleri arasında liderliklerini sürdürmüşlerdir. Türk devletlerinden olup hükümdar soyundan gelenler “tigin” olarak isimlendirilirdi. Başkentleri ise Ötüken olmaktaydı. Kurucusu Bumin Kağan olup Göktürk devletinin ilk kağanıdır. Vefatı ile birlikte yerine İsteme Kağan 553-572 yılları arasında hanedan hükümdarı olarak devam etmiştir.

Göktürk devletinin sınırları bu iki büyük kağan sayesinde doğuda Kingan Dağları batıda ise Hazar denizine kadar geldi. İpek yolunun denetimini almışlardır. Doğu Roma olan Bizans imparatorluğu Göktürk hakanına elçi göndermiştir. Çin devletinin baskısı ile birlikte Araplar için tehlike teşkil etmeye başlamıştır. Göktürk devleti için zor dönemlerden birisi olup Araplar Orta Asya’ya doğru ilerlemek zorunda kalmışlardır. Araplarla mücadele verilmiştir Kapağan Kağan ölümünden sonra yeğenleri arasında çıkan taht kavgası devletin parçalanarak yıkılmasına neden olmuştur. Moğolların saldırısı ile birlikte 745 yılında yıkıma uğramışlardır.

göktürkler

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.