Menu

Güneş Dünyaya Yakın Olsaydı Ne Olurdu

Dünya ile güneş arasındaki mesafe canlı yaşamı için uygun olmaktadır. Dünya üzerindeki sıcaklığın canlı yaşamına elverişli olması çeşitli bitki, canlı türlerinin neslini devam ettirmelerini sağlamıştır. Dünyamız güneşe şimdiki haliyle yakın olmasıyla sıcaklık oranları çok fazla artış göstermektedir. Biraz daha yakın olsaydı eğer sıcaklıklar daha çok artmış olacak ve insan hayatını olumsuz etkileyecekti. Canlı yaşamının sürekliliği için ideal sıcaklıkta olunması gerekirdi.

Bitkilerin, toprağın, suların kurumasına neden olarak canlı yaşamını çaresiz bırakırdı. Canlılar sıcakta güneş çarpmaması için dışarı çıkamazlardı. Devamlı gölge ve kendileri için özel bölgelerde yaşamlarını devam ettirirlerdi. Kayalar, yeryüzü hep sıcak olması canlı yaşamını doğrudan etki yaratarak yok olmalarına sebep olabilirdi.

Dünyanın ihtiyacı olduğu ısı değerinden fazla olması kuraklığa ve canlı yaşamının zorluk çekmesine neden olurdu. Atmosferde bulunan karbondioksit dengesinin bozulmasına sebep olabilirdi.

Bunlara rağmen dünyamız uzak olsaydı ne olurdu? Her şeyin aslında tam tersi meydana gelirdi. Dünyamız buzul çağ yaşardı. Okyanuslar azalır, zaman içinde donmaya başlar ve canlı yaşamını olumsuz etkilerdi. Dünya üzerindeki canlılar yaşamayacak kadar soğuk hale getirirdi. Dünyamız tam olması gereken konumda olması için mesafesini korumalıdır.

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.