Menu

Hacı Bektaş Veli Hayatı ve Edebi Kişiliği

Aleviler için önemli kişilerden biriside Hacı Bektaş Veli olmaktadır 1281 yılında Nişabur’da dünyaya gelmiştir, kendisinin tarihimizdeki yeri yücel Anadolu mutasavvıflarından olmasıdır. Gerçek ismi ise Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata olmasıdır. Yaşamı boyunca Yasevi ‘nin öğrencilerini eğiterek insanların arasında göndererek iyilikler yapmalarını sağlamışlardır. Osmanlı devletinin kurulmasında katkıda bulunarak teşkilatlarda görev almıştır.

Edebi eserleri ile birlikte has edebi eserlere yer vermiştir. Din adamlarını daima eleştirdi onlara gelenlerdi ise kötülerdi. Bütün eserleri günümüze kadar ulaşmış Türkçe Mensur mektubu dahi bulunur. Vilayet name adı altında yaptığı çalışmaları anlatan menkıbelerde yer alır.

Günümüze ulaşan en önemli eserleri ise malalattır. Sözler ile birlikte Hz. Adem’in yaratılışı ile ilgili şeytanın nasıl kandırdığını ve Allah’ın birliğini eserlerinde yer vererek anlatmıştır. Kendi düşüncelerini ve duygularını yazılarına katarak insanlara yalın bir dille anlatım yapmıştır.

hacı bektaş veli

hacı bektaş veli

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.