Menu

Hakan, Hatun, Otağ ve Sancak Nedir

Osmanlı devletinin yönetimde etkili olan unsurlardan dört tanesi hakan, hatun, otağ ve sancaklardır. Bunların kelime anlamları bakımından Osmanlı İmparatorluğundan günümüze kalan kelimeler olmuştur.

Hakan; Türk devletlerinin yönetiminde bulunan kişilere verilen unvanlardan birisidir. Hakan, Hükümdar, İmparator gibi kelimeleri inde barındırır. Hakanlar hükümdarların daha çok benimsedikleri milletlerinin liderleridir.

Hatun; İslamiyet’ten önce Türk devletlerinin hakanlarının eşlerine verilen unvandır. Hatun devlet yönetiminde söz hakkına sahiptir. Yetkileri geniş ve hakan olmadığı zaman divanı hümayuna başkanlık eder.

Otağ; Hakan ve padişahların kullandıkları çadıra denir. Seferlere çıktığı zaman orada konaklaması için kurulmuş çadırdır. Otağın içi büyük olup bir çok bölümden oluşur. Kağan’ın kaldığı çadır ihtişamlı ve büyük olur.

Sancak; Osmanlı’da devlet yönetiminde şehzadelerin başında olduğu askeri teşkilatlardır. Günümüzde valilik sınıfında olup yönetim sağlarlar. Sancağa şehzadeler gönderilir burada eğitim alarak padişahlık yolunda tecrübe kazanarak ilerlerler.

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir