Menu

Halkçılık İlkesi Nedir Özellikleri

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu önemli ilkelerden biri olan Halkçılık ilkesi, Cumhuriyetçilik ilkesi ile Milliyetçilik ilkesinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. B u ilkeye göre halkın eşitliği ve halkın menfaatleri her şeyin üstündedir. Halkçılık ilkesinin olduğu bir yerde sınıf mücadelesi yoktur sadece sosyal dayanışma esas alınmıştır. Sınıf mücadelesi olmadığı için de Komünizmden ayrılmaktadır.

Halkçılık ilkesinin uygulandığı yönetimlerde herkes eşit haklara sahiptir. Herhangi bir zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınmamaktadır. Halk kanunlar karşısında da her anlamda eşit sayılır. Atatürk bu ilke ile toplumda ekonomik sıkıntı çeken kişilere yardım edilerek onların refah seviyelerini artırmayı amaçlamıştır. Dayanışmayı bu şekilde vurgulamıştır. Toplumun gelişmesini de bu dayanışma iş bölümüne bağlamıştır. Halkçılık ilkesi sosyal devlet anlayışı ile çok yakından ilgilidir.

Sosyal adalete, adaletli gelir dağılımına ve sosyal güvenliğe çok önem verilmektedir. Demokrasinin tam olarak sağlanması konusunda sağlam bir adım Halkçılık ilkesi ile atılmış oldu. Halkçılık ilkesinde, Türk halkının kendi kendini yönetmesi öngörüldüğü için milli egemenlik ilkesi ile halkçılık ilkesi çok yakından ilişkilidir.

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.