Menu

Harezminin Astronomiye Katkıları

Harezmi matematik adamı olsada yanı sıra astronomiye yaptığı katkılar ile söz sahibi olmuştur. Yeryüzünü inceleyerek dağlar, şehir, nehir ve adalar hakkında çalışmalarda bulundu. Astronomi alanında yaptığı çalışmalarda bir çok eseri bulunmakta bunlar: Zîc-ul Harezmî, Kitab al-Amal bi’l Usturlab, Kitab’ul Ruhname olmuştur. Eserleri geleceğin astronomisini büyük ölçüde etkilemiştir.

Harezmi sadece tek bir alanda ilgilenmediği gibi coğrafya, tarih, matematik, astronomi olarak dört ayrı konuda ilim sahibi olmuştur.

harezmi

harezmi

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir