Menu

Haritaların Yararları Nelerdir

Haritanın Yararları Kısaca, Haritanın İnsanlığa Faydaları

Harita: Yeryüzünün belirli bir ölçeğe göre küçültülerek düzleme aktarılmış biçimidir. İnsan hayatında çok önemli bir yere sahip olan haritalar geçmişten günümüze çeşitli yerlerde kullanılmıştır. Arkeolojik ve jeolojik araştırmalar, yol yapımı, arazi kullanımı gibi . İlk haritaların Mısırlılar tarafından yapıldığı sanılmaktadır. Haritaların temel görevi bölgenin iklimi , jeolojik yapısı, trafiği, ekonomisi vb. hakkında bilgi vermektir. Bir haritada ölçek bulunması zorunludur. Harita ölçekleri çizgi ve kesir ölçek olmak üzere ikiye ayrılır. Harita üzerindeki uzunluklar ve gerçek uzunluk arasındaki oran kesirlerle gösteriliyorsa buna kesir ölçek denir.Kesir ölçekte pay daima 1 dir.Örneğin ; 1/200 ölçekli bir haritada 200 cmlik gerçek bir uzunluk haritada 1 cm olarak gösterilmiş demektir. Kesir ölçekte payda haritanın ne kadar küçültüldüğünü gösterir. Çizgi ölçek diğer adıyla grafik ölçek yatay bir çizgiyle gösterilir.Haritalarda çizgisel ölçek birimi genellikle m veya kmdir. Bir harita açık, kolay anlaşılır olmalıdır. İyi bir haritada ; Ölçek, isim, hangi yılda üretildiği, projeksiyonu yer almalıdır.

büyük boy dünya haritası

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.