Menu

Hücre Kaça Ayrılır

Canlılarda hücre sayısı 2 ‘ye ayrılmaktadır.Tek hücreli ve çok hücreli canlılardan oluşmaktadırlar. Bunlar şöyle:

Tek Hücreli Canlılar

Tek hücreden oluşurlar.
Bütün hayatsal olaylar tek hücre içinde gerçekleşir.
Bakteriler, Amip, Paramecium vb.

Çok hücreli canlılar:

Çok sayıda hücreden oluşurlar.
Hücreler arasında işbirliği vardır.
Bitki, hayvan, insan, mantar, vb.

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.