Menu

İbni Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır

İbni Sina’nın Bilim Alanında Çalışmaları, İbni Sina Çalışmaları Nelerdir

İbn-i Sina Özbekistan’da 980 yılında dünyaya gelip 1037 yılında Hamedan’da vefat etmiştir. Tıp adamı yazar filozof ve bilim insanı olarak tanınmaktadır. Bilim alanında yaptığı çalışmalar ile insanlığa yol göstermiştir. Metafizik, Ruhbilimi ve Akıl alanında bilimsel çalışmaları olmuştur.

Metafizik
Metafiziğin temek konusu vücudu mutlak güç olarak tanımlanmasıdır. Allah’ın yarattığı yüce varlık olarak kabul etmiştir. Olası varlık ortaya çıkan ve sonra yok olan varlık olarak ayrılmıştır.

Ruhbilimi
Ruhbilimi ile metafizik arasında bağ kurmuştur. İki bilimin birbirlerinin boşluklarını doldurduklarını ruh bilimini üçe ayırmıştır. Akıl ruhbilimi deneysel, ruh bilimi tasavvuf ve gizemci ruhbilim olarak ayırdı.

Akıl
Düşüncelerini ve görüşlerini Aristotales ve Farai için ortaya çıkardı. 5 çeşit şekilde düşünmüştür. Bilmeleke, he-yulani akıl, kutsi akıl, muste-fat akıl, bilfiil akıl olarak tanımladı.

ibni sina

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.