Menu

İç Anadolu Bölgesi Halk Oyunları

Ülkemizin yedi coğrafi bölgelerinden birisi olmaktadır, Başkent’imiz olan Ankara’yı sınırları içersine alır. Gelişmiş bölgelerden birisi olarak yoğun siyasi gündem yaşanır. Bölgenin diğer bir ismide Orta Anadolu’dur. Türkiye topraklarının %21’lik bir kısmını tamamlarken en büyük ikinci coğrafi bölgedir.

Zeynek: Tek kişi ile oynana oyun olarak daire halinde el ve kol hareketleri ile devam edilmektedir. Toplu olarak karşılıklı oynanmaktadır.

Halay: Toplu ve yan yana oynanan halk oyunlarından birisidir. Birbirlerine tutanarak hareket edip belirli bir alanda çember çizerler.

Horon: Karadeniz bölgesinin oyunlarından olarak bilinir dünyanın en hızlı halk oyunlarından birisidir. Yan yana durulur belirli bir alanda çember çizecek şekilde hareket edilip oynanır.

Bar, Hora, Karşılama, Kaşık, Mengi, Teke zortlatması, Semah oyunlarıda diğer halk oyunları arasında yer almaktadır.

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir