Menu

Islahat Fermanı Neden Olan Dış Sebepler

Islahat Fermanı Neden İlan Edildi, Islahat Fermanına Dış Etkiler Nelerdir

Islahat fermanı, Osmanlı devletinin yaşadığı zor dönemlerden kurtularak yıkılmasının önlenmesi için yapılmıştır. Devlet askeri ve siyasi olarak zayıfladığından dolayı yeni yapılanmaya gitmiştir. Dönemin sultanı olan Sultan Abdlmecid zamanında yayımlanan fermandır.

Islahat fermanının hazırlanması Avrupa devletlerinin baskıları ve arzuları doğrultusunda hazırlanarak ilan edilmiştir. Baskısı olan ülkeler İngiltere, Avusturya, Fransa gibi büyük devletlerin baskısı sonucunda ilan edildi. Paris antlaşmasından sonra uluslar arası sorun haline gelerek giderilmesi gerekilmiştir.

18 Şubat 1856 yılında Islahat Fermanı ilan edildi.

  • Kanun önünde eşitlik sağlanması
  • Devlet hizmetinde askerlik görevinin herkesin yapması
  • Vergiler konusunda azınlıklara ve gayri Müslimlere eşitlik getirilmesi
  • Mahkemelerde gayri Müslimlerin şahitlik yapabilmesi
  • Mahkeme halka açık şekilde yapılması
  • İşkencenin kaldırılması
  • Rüşvetin kaldırılması
  • Hapishane usul ve nizamında değişiklik

ıslahat fermanı

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.