Menu

İslam Toplumu İle Türkler Arasındaki İlk İlişkiler Nasıl Başlamıştır

Türklerin İslam Dini İle Tanışmaları, Türkler İslam Toplumu İle İlk Nasıl Tanışmıştır

Türkler İslam dinini kabul etmeden önce inançlar Şamanizm olmaktaydı en yaygın dinlerden birisi olarak bölgeye hakimdi. Uzun yıllar boyunca inançları Şamanizm olarak yaşayan Türklerin Müslümanlarla tanışması 7. yüzyılda Hz. Ömer döneminde gerçekleşir.

Müslüman devletlerden olan Emeviler Arap milliyetçilerinden olarak Türklerle tanışmalarında bu dini kabul etmemişlerdir. Genişleyen devlet olarak maveraünnehir kadar genişlediler.

Hazar Türkleri 723 yılında Müslüman Araplarla yaptıkları savaşta mağlup olması ile birlikte Emeviler kısa zamanda hazırladıkları büyük ordu ile birlikte Türklerin üzerlerine gitmişlerdir Kafkaslara kadar sınırları genişledi.

İslam Devletinin artık yönetimi Abbasi hanedanına geçerek İslam devletleri içersinde yükselişe geçerler. Türklerde bununla birlikte Abbasi ordusunda yüksek yerlerde görev almaya başladı. Türklerin tanışmalarına yardımcı olarak onlara İslam dininin önemini anlamalarını sağlamıştır.

türkler islamiyet

türkler islamiyet

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir