Menu

İzmir’in İşgalini Protesto Eden Mektup

İzmir Yunan orduları tarafından işgal edilmesinden sonra tüm yurttan İstanbul’a on binlerce mektup gönderilmiştir. Mektuplar telgraf ile gönderilip işgalin kınandığı belirtilip birşeyler yapılması için hazır olduklarını bildirmişlerdir.

“Hükümet-i Osmaniye’nin kalbgahı olan sevgili İzmirimizin Yunan askeri tarafından işgali büyük bir ekseriyeti İslamiyeyi haiz bulunan bütün vilayatda olduğu gibi burada da heyecan tevlid itmiştir… Eğer işgal bir vaziyet-i askeriye icabı ise bunun bir devlet-i mütemeddine tarafından icrasını rica eder, aksi takdirde bu güzel memleketlerin bir harabezara döndürüleceğini ehemmiyetle beyan ederiz. (Alaşehir ve Havalisi İslam Kadınları namına Makbule, Nebile.)”

“Yunan askerinin şirin İzmir’i işgali üzerine biz kadınlar burada bir cemiyet teşkil ettik. Elimizden geldiği kadar bütün mevcudiyetimizle vatanımızın halası içün çalışmaktayız.
Sizin oradaki teşebbüslerinizi duydukça gönüllerimiz iftiharla kabarmaktadır… Allah sayimizi meşkur (övülmüş) etsin. Siz de bizim hukukumuzu muhafaza ediniz. Bir şey yapmaklığımız lazım gelirse telgrafla bildiriniz. (Alaşehir Kazası Türk Kadınlar Cemiyeti namına Ayşe, Mebrure, Halide)”

Kaynak: AA

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir