Menu

Kanunu Esasinin Özellikleri

Kanunu Esasi Hakkında Bilgi, Kanunu Esasinin Özellikleri Nelerdir

Osmanlı devletinin ilk yazılı anayasası olup büyük öneme sahiptir. Kanunlar ile birlikte padişahın yetkileri anayasanın oluşumuyla sınırlandırıldı. Yönetimde halkada söz hakkı verilmiş olup eşitlik sağlandı. Müslümanlar ile gayrimüslimlerin eşit olduğu görülmüştür.

II. Abdülhamit döneminde kabul edildi
23 Aralık 1876 yılında ferman ile ilan edilmiştir.
Tanzimat ve ıslahat fermanı ile batılı kültürleşme sağlanmıştır
1876 devletin organları yasama yürütme ve yargı olarak ortaya çıkar
1876 devleti yönetecek parlamento sisteminde meclis kurulur
İlk üyeler padişah tarafından seçilerek görev başına gelmişlerdir
Meclis üyelerinin kanun önergesi için ilk önce padişahtan onay almaları gerekmekteydi
Meclis tarafından onaylanan kanunlar padişah ile birlikte onaylanması gerekli
Padişah istediği zaman heyet-i mebusanı feshedebilirdi
1878 yılında padişah II. Abdülhamit tarafından kaldırılmıştır

kanunu esasi

kanunu esasi

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir