Menu

Kapıkulu Askerlerinin Özellikleri ve Görevleri

Kapıkulu Askerlerinin Özellikleri Kısaca

Kapıkulu askerleri padişaha bağlı olan askeri ordu olmaktadır. Şehir içinde emniyeti ve güvenliği sağlamakla görevli olurlar aynı zamanda şehzadelerinde eğitildiği ocak olmaktadır. Kılıç kuşanma töreninden sonra sancak beyi olarak gönderilir ve askerlere komutanlık ederlerdi.

Osmanlı Devleti’nin ordusunu oluşturur sadece padişaha bağlı olarak atlı ve yaya sınıfında askeri ocaklarını oluşturur. İstanbul genelinde güvenliği ve huzursuzlukları önlemek dışında askeri kuvvet olarak savaşlara katılırdı. Belirli dönemler içersinde bu askerlere para verilirdi savaşlara katıldığında daha fazlasını alırlardı. Ağa olarak başlarında Yeniçeri Ağası bulunurdu ve padişahla yakından iletişim kurardı.

Kapıkulu askerlerinin aile, din, sevgi gibi bağlarını kopartarak sadece padişahın emirlerine ve ondan başka kimseye karşı maddi ve duygusal olarak bağ kurmamaları gerekiyordu.

Görevleri
Şehir içinde asayişi sağlayarak emniyetli bir ortam oluşturmak.
Emniyet görevlisi olarak olaylara müdahale ederler.
Padişaha bağlı olup başkasından emir almazlar.
Padişah ve ailesini korumakla yükümlüdürler.
Emir verildiği takdirde birlikte savaşa katılırlar.

kapıkulu askeri

kapıkulu askeri

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir