Menu

Karahanlılar Devleti Hakkında Bilgi

Karahanlılar Hakkında Bilgi, Karahanlılar Devleti

Bilge Kül Kadir Han tarafından 840 yılında kurulmuştur. Asya’da hüküm süren devletlerden birisi oldu. Doğu ve Batı Türkistan topraklarında yer almıştır. Türk Karahanlılar Devleti tarihimiz için önemli bir yere sahiptir. İslam’ı benimseyen ilk Türk Devleti oldu. Yönetimi iki yerden sağlanmaktaydı bunlar Doğu ve Batı merkezi yönetimler tarafından yapılırdı. İç savaşların varlığı devlete büyük zarar vermekteydi. Zamanla güçlenen Selçukoğulları özerklik istemleri ile birlikte bazı kentleri ele geçirdiler. KArahanlılar bu dönem içersinde Selçukoğulları Gaznelileri Dandanakan savaşında 1040 yılında yenmiş Karahanlıların egemenliği son bularak Selçuklular adını alarak devam etmişlerdir.

İslamiyetin kabul edilmesi ile birlikte inançlarda değişiklikler meydana geldi. Kısa zamanda inanç şekli Türkler arasında yayılmıştır. Müslümanlık daha çok güçlendi. Göç yapan Müslümanlar Selçukluların himayesi altına girerek kendilerini ve ailelerini korumuşlardır. Doğuya doğru hareketliliğe başlandı Osmanlı oluşumunun derin bir şekilde etki yaratmıştır.

Karahanlıların geçmişten günümüze kadar bıraktığı bir çok mimari eserler olmuştur. Bunlar süslemeleri ve oymaları ile birlikte tarihin kalıntılarını gösteriyor. İlk Türkçe edebiyat örnekleri olan Kutadgu Bilig (Kutlu Bilgi) Yusuf Has Hâcip tarafından, Divanü Lügatit-Türk de Kâşgarlı Mahmud tarafından yazılarak edebiyat alanına büyük katılarda bulunuldu.

karahanlılar devleti

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.