Menu

Okul Archive

İslamın Yasakladığı Davranışlar Nelerdir

İslam dini Müslümanların inandığı din olmaktadır. Hz. Muhammed’e indirilen Kur-an’ı Kerim’de yasaklar ve emirler yer alarak müminlerden bahsetmektedir. Vahiy yoluyla Peygambere indirilen kutsal kitabımızda insanlığa dair tüm bilgiler yer almaktadır. Allah’a iman, peygambere iman, kitaplara iman, meleklere iman, kadere ve dirilmeye iman etmeyi anlatır. Dinimizce bizlere emredilen kuralları yerine getirmeli, vaz ettiği bütün prensipleri Kuran-ı

Bir Zaman Makinesi Olsaydı Hangi Zamana Gitmek İsterdiniz Kompozisyon

Zaman insana çok şey öğretir, farklı yaşamlar ve yaşanmışlıklar zaman içerisinde ders çıkartılacak davranışlara da sebep olur. Bugün yaşadıklarımızdan yarın ders çıkartarak hataları düzeltme isteği de ortaya çıkar. Dünyada yıllar boyunca çeşitli güzellikler ve yaşam olmuştur. İnsanlar tarih sahnelerinde yaşananları değiştirme imkanı istemişlerdir. Bazen verilen bir karar bir milletin geleceğini etkileyebilir. İnsanlığı geleceğini belirleyen bu

Astronominin Alt Dalları Nelerdir

Her bilimde olduğu gibi astronominin de alt dalları mevcuttur. Astronomi çalışmalarında elde edilen kaynakların değerlendirilmesi için  fizik, matematik, kimya ve biyolojiden; gözlem evlerinin nerede olduklarını bulmak içinde coğrafya ve Meteoroloji’den yararlanılmaktadır. Günümüz teknolojisinin gelişmesiyle birlikte astronomideki gelişmeler de bir hayli artmaktadır. Bu gelişmeler uzay ve evren arayışı içerisinde olan insanoğlu için hep bir merak konusuydu.

Davul Niçin Kültürümüzün Vazgeçilmez Bir Parçasıdır

Davul tarih boyunca kültürümüzde önemli yere sahiptir. Geleneksel Türk Halk Müziğinin temel çalgılarından biri haline gelmiştir. Tek başına çalındığı gibi beraberinde çeşitli enstrümanlarda kullanılmaktadır. Özel törenlerde, şenliklerde, kutlamalarda, yöresel halk oyunlarında kullanılmaktadır. Yüzyıllardan beri karşılamalarda, güreşlerde ve eğlencelerde davul müzik aleti olarak kullanılmıştır. Davulun yanı sıra beraberinde zurna kullanılarak eğlencelere şenlik getirilmiştir. Tarih boyunca duyuru

Araba Çeşitleri Nelerdir

Tekerlekler üzerinde giden, hayvan gücüyle, elle ya da motor yardımıyla hareket ettirilen taşıma aracına araba denir. Günümüzün motorlu taşıtlarının yaptığı işi eskiden hayvanların çektiği arabalar görürdü. Bugün kullanmakta olan motorlu taşıtlar bile hayvanların çektiği arabaları ortadan kaldıramamaktadır. Tekerlek bulunmadan önce insanlar yüklerini, o zamanın ilkel taşıtları olan mandalara ve öküzlere çektirirdiler. Tekerlek henüz bulunmadığı için

Yoksullara ve Öksüzlere Yardımcı Olmak İçin Neler Yapabiliriz

Toplumsal olarak çevremizde olanlara duyarsız kalmamalıyız. Yaşananlara kulak vermeli eksiklikleri tamamlamak için elimizden geleni yapmamız gerekir. Sosyal ve yardımlaşma insanlığın merhameti ile kendisi arasında durumdur. Yoksul ve öksüz insanlar sokaklarda yardıma muhtaç yaşarken onlara uzanacak eller hayatlarını değiştirebilir. Bilinçlenerek o insanlarında yaşamaya hakkı olduğunu unutmamalıyız. Destek çıkarsak sorunların üstesinden gelir sıkıntıları aşmamız mümkündür. Toplumun refah

Canlıları Sınıflandırmak Neden Önemlidir

Canlılar üzerinde araştırma yapılmadan önce sınıflandırılarak birbirlerinden ayrıt edilmesi gerekmektedir. Araştırma yapan bilim insanları ilk önce canlıları sınıflandırarak, ardından etkin bir şekilde çalışmalarına imkan tanır. Çalışmalarını devam ettirebilmeleri açısından büyük önem arz eder. Canlılar özellikleri bakımından birbirlerinden ayrılırlar. Bilim insanları çalışmalarına göre canlıları birbirlerinden ayırırlar. Sınıflandırılmış olan bu canlılar üzerinde araştırma yapmak çok daha kolaydır.

Sanayi Devriminin Sonuçları Nelerdir

Günümüzde ülkelerin ekonomik gelişmişliklerine bakıldığında iki ayrımı görmekteyiz bunlar: Sanayileşmiş ülke – sanayileşmemiş ülke. Sanayi devrimi iktisadi açıdan insanlık tarihinde ikinci dönüm noktasıdır. 18- 19. yüzyılları arasında İngiltere’de başlayan sanayi devrimi insanların hayat tarzını değiştirmiştir. Sanayi devrimiyle nüfusun bir kısmı tarım dışı alanlarda çalışmış. Sanayi öncesi ekonomi tarıma dayalıydı. Sanayi devrimiyle birlikte kentlere göç arttı

Montaj Sanayi Ne Demektir

Üretim yapan işletmeler genellikle hammaddeyi temin eder veya kendisi üretir, yeterli miktarda mamul oluşturur. Hammadde temini üretim yapılan yerlere yakınsa bu süreç kolay işler. Eğer üretimi yapılacak ürün üstün teknoloji gerekiyorsa hammadde üretimi her ülkede gerçekleşmemektedir. Teknoloji ve bilim konusunda kaynağı yeterli olmayan ülkeler ancak gelişmiş ülkelerin markalarına montaj göreviyle destek olabilmektedir. Otomotiv, beyaz eşya

Emanet Nedir Kısaca

Birine geri almak üzere kullanması ya da koruması için geçici olarak bırakılan eşya, kimseye emanet denir. Emanet edilen şeye sahip çıkılır ve korunur. Bir kimseye verilen eşyaya gözümüz gibi sahip çıkmalı ve korumalıyız. Çünkü emanet eşyanın sahip çıkılması için bize teslim edildiğini unutmamalıyız. Emanete zarar vermek o kişiye karşı mahcup olmak aynı zamanda güven duygusuna