Menu

Okul Archive

Leonardo Da Vinci Hayatı Kısaca

Leonardo Da Vinci 15 Nisan 1452 yılında İtalya’da dünyaya geldi. Rönesans’ın babası olarak tanındı. Devrinin en önemli Rönesans hareketçilerinden oldu. Avrupa’da Rönesans dönemi İtalyan mimarı, mühendisi, mucidi, matematikçisi, anatomisti, müzisyeni, heykeltıraşı ve ressamcısıdır. Yapıları doğrultusunda tanınmıştır. Mona Lisa ve Son Akşam yemeği adlı eserleri herkesi etkilemiştir. yalnız sanat yapısına değil çeşitli alanlarda araştırmalarını devam ettirdi.

Bakarsan Bağ Bakmazsan Dağ Olur Kompozisyon

Hayatımız boyunca karşımıza değerlendirebileceğimiz çeşitli fırsatlar çıkar. Bunların doğru şekilde değerlendirilerek kullanılması önem taşımaktadır. Fırsatlar değerlendirildiği sürece önemli yerlere gelinebilir. Sahip olduklarımızı değerlendirmediğimiz vakit ise kayıpların oluşmasına neden olmaktadır. Elimizdekiler değerli ve geleceğimizi sağlaması adına korunması gerekir. Sahip olduklarımıza bakmalıyız, ilgi göstermeli ve onların bizim olduğunu benimsememiz gerekir. Elimizdekilerle ilgilenmediğimiz sürece değerini kaybederek zamanla aynı

Astrofizik Nedir

Astrofizik, gök fiziği olup gök cisimlerinin hareketini fiziksel ve kimyasal özelliklerini incelemektedir. Gökbilimi ile ilgilenen diğer bilim dalı astronomidir. Gök cisimlerinin ışığı, manyetik alanları, fizik ve kimya bilimi ile bunlar incelenerek sunum yapılır. İnsanlık tarihinin önemli araştırmaları yapılmıştır. Bilim ve teknoloji alanında gelişmelerin devam ettirilmesi için çeşitli bilim dalları ile çalıştı. Astronomi biliminde geliştirilecek ve

Anestezi Nasıl Bulundu ve Tarihçesi

Tıp binlerce yıldır hızla gelişerek her geçen zaman diliminde yeni buluşları tarihe geçiyor. İnsanların, hastalıkların tedavisini bulmak için uzun çabalar vermişlerdir. Ölümcül hastalıklar dahi tedavi edilmesi gerektiğini görerek insanların ölüme terk edilmemesi gerektiğini göstermiştir. Cerrahi müdahale veya farklı yolları tercih ederek zorlukların aşılmasın sağlanmaya çalışılmıştır. Cerrahi olarak müdahaleler yapılırken insanlar inanılmaz acılar çekerdi ve zorlanırlardı.

Cengiz Han Kimdir?

Cengiz Han, tarihin en büyük kara sınırlarına sahip olan büyük Moğolistan’ın hükümdarıdır. Onu bu kadar büyük yapan Moğol kabilelerini tek çatı altında toplayarak en büyük devletleri dize getirip kontrolü altına almasıdır. Çin ve Harzemşahları dize getiren imparator olarak unvanını almıştır. Tarihte adını duymayan millet ve imparatorluk olmamıştır. Zalim olarak görende olmuştur, en büyük devlet adamı

Suyun Ekonomiye Katkıları

Ülkemiz denize kıyı olması ile yarım ada konumunda olmaktadır. Akarsu, nehir, göllerin bulunması ile ekonomik anlamda önemli katkılarını göz önünde bulundurabiliriz. Suya sahip olan ülkeler başta balıkçılık, turizm, tarım, elektrik üretimi, içme suyu, kaplıca, deniz turizmi, su sporları gibi çeşitli faaliyetlerin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Balıkçılık: Karadeniz ve Marmara bölgesinin önemli geçim kaynaklarından olmaktadır. Balıkçılık yapılarak

Atatürk’ün Eğitim Politikaları Nelerdir

Atatürk eğitim alanında çalışmalarında akıla ve bilime önem vererek ilerlemeler kaydetmiştir. Ülkenin geleceğini savaşlar dışında eğitimin belirleyeceğini görerek batılı ülkeleri örnek almıştır. Milli mücadele dönemlerinde dahi Atatürk için eğitim alanında destek önemli görülmüştür. Tarihte eğitim alanında politikalarını gösteren 15 Temmuz 1921’de yaptığı Maarif Kongresi dahilinde olmuştur. Milli gelişmeleri kongrede masaya yatırarak kültürün gelişmesini sağlayacak adımların

Köroğlu Destanı Kısaca Özet

Bolu bey at sevdalısıdır, bunun üzerine atlar seyisi olan Yusuf’u yanına çağırır. Kendisine güzeller güzeli asil bir at bulmasını ister. Bunun üzerine Yusuf oğlu ile birlikte dolaşarak uzaklarda tay bulur. Tayı getirip gösterdiğinde Bolu Beyi beğenmez ve Yusuf’un gözlerine mil çektirir. Gözleri kör olan Yusuf, evine döner ve oğluna olanları anlatır. Bunun üzerine Ruşen Ali

Yasaların Toplum İçin Önemi

Yasalar toplumsal olarak ihtiyaçtır. Düzenin sağlanmasında belli kuralların bütününe yasa denir. Karmaşa ve adaletsizliklerin önlenmesinde insanların kabul edebileceği noktaları gösteren değerlerden olmaktadır. Yasalar düzenin getirisi olduğu gibi yaşamların devamını sağlar. Herkesin eşit olduğu bir noktada insanların güvenleri, emniyeti ve huzurları yerinde olduğunu gösterir. Yasalara göre hareket edilmesi o milletin hukuk milleti olduğunu da işaret eder.

Biyokinezi Nedir

Zihin gücünü kullanarak vücuttaki hücreleri yönetme gücüdür. Biyokinezi, zihinsel olarak vücudun tekrardan yapılanması, hücrelerin hareketi, gelişimlere tepki sağlayan değerdir. İnsanların kendi kendini geliştirebilme ve yönetme gücüdür. İnsanların yapısı gereğince hücrelerine, sinirlerine hakim olamamaktadır. İnsan beyni duyu organlarımızın kontrolünü bize tanımıştır. Biyokinezi konusunda gelişmiş olan kişiler kendisi üzerinde değişiklikler yapabilme gücüne sahip olur. Hücrelerin yanı sıra