Menu

Okul Archive

Müslümanlığı Seçen İlk Türk Devleti

Turkistan ve Maveraünnehir bölgeleri arasında 840-1212 tarihleri arasında hüküm süren Karahanlılar İslamiyeti ilk kabul eden Türk devleti olma özelliğini taşımaktadır. Karahanlılar siyasi tarihinde Devletin batısında yer alan Oğulçak, Samanoğulları Devletindeki karışıklıklardan yararlanarak isyan eden şehzadenin sığınma talebini kabul etmiştir. Oğulçak’ın yeğeni Satuk Buğra samani şehzadesi sayesinde Müslüman oldu ve adını Abdulkerim olarak değiştirdi. Bu olayların

1. ve 2. İnönü Savaşlarının Nedenleri ve Sonuçları

I. İnönü Muharebesi, 6 Ocak 1921 tarihinde iki ayrı koldan taarruza geçen Yunan kuvvetlerine karşılık İnönü mevzilerinde Ankara Hükümetine ait ordu ile yapılan savaştır. 1. İnönü savaşının nedenleri; – Yunanlılar Bursa’yı işgal ettikten sonra Eskişehir’i almak istemeleri. – Düşman Devletleri toprakları işgal ederek Osmanlı Devletine zorunlu olarak Sevr antlaşmasını imzalatmak istemeleri. – Yunanlılar Ankara’yı ele

Anadolu Kilimleri ve Halıları Hakkında Bilgi

Geleneksel el sanatları ile işlenen halı ve kilimlerin yeri Anadolu topraklardır. El becerilerin geliştiği bölgemizde üretimde annelerimiz, ablalarımız çalışarak görevlerini üstlenirler. Fiziksel olarak ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmalar yaparlar. Tarihin desen ve figürlerini kendi içinde barındırması kültürel olarak nesiller sonra dahi korunmasıdır. Dini inanç ve yaşamlar doğrultusunda halılara verilecek olan figürler aslan, kaplan, çiçek, dini sembollerden

İnsan Hakları İle İlgili Yazı

İnsanlar yaşamlarını doğa kanunlarına göre ve insanlara tanınan haklar doğrultusunda doğa, büyür, yaşar ve ölürler. Ülke, din, dil, renk, cinsiyete bakılmaksızın her insanın temel olarak yaşama hakları vardır ellerinden alınamaz. Hür şekilde doğan insanlar insanca yaşama haklarına sahiptir. İnsan hakları evrensel bildirisinde insan hakları her insana tanınmış ve korunmaktadır. İnsanlar özgür düşünce haklarına sahip olup

Toplumların Göç Etmelerinde Ne Gibi Faktörler Etkilidir

Geçmişten günümüze toplumların çeşitli etkenlerden etkilenerek göç etmişlerdir. Günümüze halen bu tür gibi sorunlar devam etmektedir. Karşılaştıkları zorluklar ve sıkıntılar toplumların yaşadığı bölgede daha fazla yaşamayacağı düşüncesine sebep olarak kendilerine yeni yurt arama çabasına girerler. Sayıları birden çok olup bir toplumu temsil ediyorsa göç etmeleri durumunda toplumsal göç yaşanır. Toplumların göç etmelerinin sebepleri; Bölgesel olarak

Artemis Tapınağı Hakkında Bilgi

Tanrıça Artemis’e ithaf edilmek üzere yapılmış tapınaktır. M.Ö. 550 yıllarında yapımı tamamlanır. Tamamen mermerlerden inşa edilerek dünyanın yedi harikasından birisidir. Tapınaktan günümüze iki mermer parçası kalmıştır. Lidya Kralı Kroisos tarafından 120 yıllık projesinin eseri olmuştur. Artemis; Ay tanrıçası olup Titan Selene’in yerini ala Apollon’un kardeşidir. Bakire avcısı Yunan tanrıçasıdır. Mısır tanrıları gibi vücudu altın kaplıdır.

Fetret Devri Nedir

Osmanlı hükümdarı olan Yıldırım Bayezid döneminde beş oğlunun dördünün taht kavgalarından dolayı 1402’den 1413’e kadar süren dönemdir. Yıldırım Bayezid’ın 1402 yılında Ankara Savaşında esir düşmesi sonucunda oğulları arasında taht kavgası başladığı bu döneme fetret devri denir. Babalarının esir düşmesinden dolayı tahta kimin geçeceği konusunda fikir ayrılığına düşülür. Emir Süleyman, İsa Çelebi, Musa Çelebi ve Çelebi

İyimserlik Konusundaki Duygu ve Düşünceler

Hayata olan bakış açımız doğrultusunda duygu ve düşüncelerimiz şekillenir. Gördüklerimiz yaşadıklarımız içimizdeki karakterin ortaya çıkmasına sebep olur. İyimserlik duygu ve düşünce yolu ile yansıtılmaktadır. Çevremizdeki insanların benimsemesi ile olmak istediğimiz kişiliği ön plana çıkartırız. İyimserlik olaylara bakış açısına göre değişir. Hoşgörünün belli bir sınırları olup bunlar aşılmadığı sürece çevremize bakış açımız hep iyi olacaktır. Olumsuz

Yardımseverlik İle İlgili Sloganlar

Toplumda birlik beraberliğin sağlanması insanların birbirlerine her konuda yardımcı olması huzur verici davranışlardandır. Arkadaşlık, dostluk gibi bağların kurulması için yardımseverlilik oldukça önemlidir. Türk kültüründe yeri olup insanların sıcak baktığı düşüncedir. Yardımseverliliğe yönelik insanları bilinçlendirmek, yol göstermek, onlara bu duyguyu aşılamak için önemini vurgulamak için sloganlarla anlatacağız. Yardımseverlik ile ilgili sloganlar; İhtiyaç sahibine yardım et, yarın

Kuranı Kerimin Özellikleri

İslam dininin kutsal kitabı olan Kuranı Kerim, Allah tarafından peygamber aracılığı ile insanlara gönderilmiştir. En son gönderilen kutsal kitap özelliğini taşıdığı gibi Müslümanların nasıl hayatlarını sürdüreceğine yönelik bilgiler içermektedir. Allah’ın emirleri, yasakları Kuranı Kerim’in içinde yer almaktadır. Bizden yapılması ve yapılmaması istenilenlerin hepsi buradadır. Kuranı Kerimin özellikleri; Allahın kelamıdır. Kuranı kerim indirildiği günden beri aynıdır