Menu

Okul Archive

Feodalitenin Zayıflama Nedenleri Nelerdir

Feodalite (derebeylik) Ortaçağ Avrupa’sında siyasal, ekonomik ve toplumsal gelişmedir. Tımar sistemine benzer bir yöntem ile zenginlerin fakirleri kullanarak topraklarını işletmesidir. Hiyerarşik bir örgütlenme hakim olarak kendisini gösterir. Roma imparatorluğunun yıkılması ile monarşinin ortaya çıkması feodalitenin gelişmesi neden oldu. Bu dönemlerde yönetim biçimleri bozularak feodal beylikler ortaya çıkarak köleleri çalıştırmaya başladılar. Zaman içinde feodalite zayıflayarak etkisini

Endemik Bitki Türleri Nelerdir

Ülkemiz kıtalar arasında köprü görevi gördüğü gibi zengin topraklara sahiptir. Bölgelere göre endemik bitki çeşitliği yaklaşık olarak 3.000 civarlarındandır. Dağlık yapısı ve bir çok iklimin hakim olması bitki çeşitliliğini arttırır. Uygun toprak yapısının bulunması bitki türlerinin yetişerek çeşitlilik artmasında rol oynamaktadır. Kaz dağı göknarı: Kazdağı’nda yetişen, 30 metreye kadar ulaşabilen bol reçineli göknar türüdür. Kasnak

Mavi Akım Projesi Nedir

Mavi akım projesi ülkemizin ekonomik anlamda kalkınması için önemlidir. Samsun-Ankara arasında olan doğalgaz iletim hattıdır. Rusya’dan gelecek olan doğalgazın Karadeniz’den geçerek Samsun’a ulaşarak oradan Ankara’ya ulaşan doğalgaz aktarım hattıdır. Rusya ve Türkiye arasında imzalanan önemli antlaşmalardandır. 1997 Aralık yılında yapılan antlaşma oldu. Proje ülke sınırları içinde 500 kilometrelik ulaşım hattı olmaktadır. Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine

Geleneksel Türk Tiyatrosunun Ortak Özellikleri

Geleneksel Türk tiyatrosunun oyunları kukla, meddah, karagöz, ortaoyunu ve köy seyirlik oyunlarından oluşur. Oyun türlerinin birbirlerine benzer yönleri bulunur. Şarkı, dans ve sözlü oyunlar metine bağlı kalmadan oyuncular tarafından doğaçlama ile oynanır. Güldürü ön planda tutularak, izleyicilerin gülmesi ve eğlenmesi sağlanır. Sahnesiz ortamlarda oynanan oyunlardandır. Türklerin Orta Asya’da yaşadıkları dönemlerde sahip oldukları inançları oyunların içinde

Akarsulardan Faydalanma Yolları

Akarsular önemli enerji kaynaklarından olduğundan hidroelektrik santrallerinde elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Ülkemizde akarsuların fazlalığından dolayı faydalarından yararlanılarak enerji üretilmektedir. Bunların başında Fırat, Dicle ve Kızılırmak üzerine kurulan hidroelektrik santralleri sayesinde enerji üretimi sağlanmış oldu. Akarsuların kullanım alanlarına göre geniş alanda faydalanılması sağlanmıştır. Büyük şehirlerde akarsulardan yararlanılarak enerji ihtiyacı karşılanır. Amaçları doğrultusunda kullanım alanları gelişerek daha etkili

Babaya Dayanma, Karıya Güvenme Atasözünün Anlamı

Maddi anlamda devamlı babanızdan beklenti içerisinde olmamalısınız, kadın ise başkalarının sözünden kolay etkilenir gün gelir çekip gider. İnsanlar devamlı birilerine güvenerek hareket ederlerse ummadıkları bir zaman ne başlarına gelebilecekleri bilemezler. Kendi ayaklarının üstünde durmasını öğrenmeli. Başkalarından beklenti içerisinde olduğunda, arası kötü olduğu vakit ortada kalacağının göstergesidir. İnsanlar elindekileri, sahip olduklarını bilerek o şekilde hareket etmelidir.

Dini Bayramların Toplumumuzdaki Önemi

Ülkemizin büyük çoğunluğunun İslam dinine mensup insanların oluşmasından dolayı dini bayramlara oldukça önem verirler. Kurban ve Ramazan bayramı olmak üzere iki bayramımızda da şenlikler ve güzelliklerle karşılanır. Bayramların resmi tatil kabul edilmesi insanların birbirleri ile kaynaşarak güzel zaman geçirmesini sağlıyor. Günler büyükleri ziyaretle, küskünlerin bitmesi, insanların misafirperverliklerini göstermesi ile devam eder. Toplumsal anlamda insanların tanışıp

Okumak Bir İhtiyaç mıdır?

İnsanlar doğar, büyür, yaşlanır ve ölürler. Hayatta yaptıkları ile anılacaklarından dolayı cahil sürüsü gibi yaşamamak gerekir. Okuma-yazma gibi çeşitli alanlarda eğitim ihtiyaçlarımız olacaktır. Yemek yemenin, su içmenin değeri olduğu gibi okumakta bizim için ihtiyaçtır. Herkesin yaşamına yönelik ihtiyaçları vardır. Kitap okumak insanların gelişmesi için önemlidir. Cahillikten uzak kalarak eğitimli ve kültürlü bir yaşam sürdürürler. Hayatlarındaki

Yarın Yorgun Kimselerin Değil Rahatlarına Kıyabilenlerindir Kompozisyon

Hayatımızda belirli bir yerlere ulaşmak için çabalamamız gerekir. Mücadele verdiğimiz sürece yarınlar bizim olup geleceğimiz daha da güzelleşir. Hayallerimize ulaşmak adına emek vermeliyiz, alın teri dökerek varabiliriz. Herkesin belli hayalleri mevcut olsa da yarınlar emek verenlerindir. Güzel bir hayata her insan hayal eder. Herkes kendisine altın tepside rahat bir yaşamın sunulmasını bekler. Bunlara kavuşmak için

Tarihi ve Doğal Güzelliklerimizi Korumak İçin Neler Yapmalıyız

Her ulusun geçmişten günümüze kalan değerli tarihi ve doğal güzellikleri bulunur. Yaşadıkları dönemlerde kendilerinin inşa ettikleri ve kültürlerini simgeleyen güzellikler bulunmaktadır. Kültürlerinin ve doğasının zengin olması ülkenin geleceğinde güzel değerlerin kalmasını sağlamaktadır. Ülkemiz medeniyetlere ev sahipliği yapan topraklarda yükselmiştir. Tarihi anlamda oldukça önemli yere sahip olduğu gibi tek bir günde dört mevsimi yaşayan topraklar üzerindedir.