Menu

Okul Archive

Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir

Canlıların ortak özellikleri sıralı olarak listelenmiştir. Her canlının benzer özellikleri var bunlara ortak özellikler denir. Yaşayan bütün canlıların birbirlerine benzer ortak özellikleri bulunmaktadır. İki sınıfta incelenir hayvan ve bitkiler olarak ayrılırlar. Canlıların temel ortak özellikleri onları canlı yapan özelliktir. Bütün canlılarda bulunan özellikler ise eşit olup gösterilmesi şöyle; Hücre Yapısı Canlıların oluşumunu sağlayan hücrelerdir. Her

Orman Olmasaydı Ne Olurdu

Ormansız bir dünyayı düşünmek mümkün değildir. Şöyle bir düşünecek olursak Ormanların bize faydalarını saymakla bitiremeyiz sanıyorum. Gözlerimizden yeşilin her rengini barındıran ormanların eksikliği ruhumuzda derin olumsuzluklar yaratır. Yeşil mutluluk, huzurdur. – Ağaçlar oksijenli havayı solumamızı sağlarlar. – Ormanlarda yaşayan binlerce çeşit hayvanlara barınaktır, korunaktır. – Ağaçlar yaşam alanlarında insanlara doğal korunaktır. Güneşte gölgeleriyle serinlik verir,

Öğretmen Hakkında Bilgi

Eğitim ve öğretim kurumunda öğrencileri eğitmek için teknik bilgi, beceri, taktiğe sahip olan kişilere öğretmen denir. Sahip olduğu bilgiyi öğrencilere aktararak onların öğrenmesini sağlamak en önemli görevidir. Bir öğretmen öğrencilerine sadece ders vermez, hayattan kesintilerle onları hayata hazırlar. Bilginin kullanımı, neler olabileceğine dair örneklendirmeler yaparlar. Öğretmen olmak için iyi bir eğitim almalı, fakülteden mezun olmaları

Görgü Kuralları İle İlgili Yazı

İnsanlar çevresine karşı sevgi ve saygı göstermelidir. Ne durumda olurlarsa olsunlar insanların birbirlerine karşı göstermesi gereken saygı görgü kurallarınca belirlenmiştir. Toplum içinde her fert birbirini tanımalı, saygı göstermeli, birbirlerine uyum sağlayarak kibar, saygılı, terbiyeli olarak güzel konuşmalıdır. Sorunları kavga gürültü ve görgü kurallarının dışına çıkarak değil hep birlikte sorunları dozunda tartışarak çözüme ulaştırmaları lazım. Görgü

İlk Yardım İle İlgili Yazı

Hasta ve yaralıya doktordan önce yapılacak acil müdahaleye ilk yardım denir. İlk yardım duruma göre hayati önem taşır. Yapılacak ilk müdahale kişinin hayatının kurtaracağı gibi yanlış yapılması yaralının durumunu daha da kötüleştirebilir. Mutlaka ilk yardım eğitimi almış birisi tarafından yapılmalıdır. İlk yardım acil servis ekiplerinin olmadığı zaman bilgili birisi tarafından yaralıya uygulanacak ilk yardımdır. Hasta

Silahın Savaştaki Önemi Nedir

Savaşların kazanılması ve sonucunun belirlenmesi teknik donanıma bağlıdır. Bir savaşın kazanılması en başta silah gücüne dayanır. Birlikler her ne kadar çok olsa da karşı tarafın silah gücü yüksekse bugün galibiyetlerini gösterebilirler. Askerin cesarete ve silaha ihtiyacı olmaktadır. Teknolojinin gelişmiş olduğu ülkemizde çok uzak mesafelerden dahi savaş kazanılmaktadır. Eskiden savaşlar yakın mesafeden yapılırken bugün uzaktan yapılmaktadır.

Çağdaş İnsan Nasıl Olmalıdır

Çağdaş insan, yaşadığı çağın yaşamına ayak uyduran, toplumsa örnek davranışlar sergileyerek başkalarına örnek olandır. İnsanların karakter ve davranışlarını toplum içindeki kurallara uyum sağlaması çağdaşlığı gösterir. Farklılıkları dil, din, ırk, cinsiyet, kültürel özellikleri, gelenekleri, görenekleri, örf ve adetlerine gösterilen saygıdır. İnsanlar doğdukları ailenin özelliklerini taşırlar. Toplum içindeki yaşamla birlikte gelişerek değişim gösterir. İstekler ve azimler insanların

Kültürel Değişim Nedir Kısaca

Toplumu bir araya getiren ortak özelliler kültürel değerleri oluşturur, bütün bu değerlere kültür adı verilir. Toplumdaki bireylerin farklılıkları ile bir araya gelerek oluşturdukları bütün kültürleridir. Kendisine has ve özgü değerler insanların yaşamasına olanak sağlar. Kültür nesilden nesle aktarılmasında insanların rolü önemlidir. Kültür gelecek nesillere aktarılır onlarda kendinden sonra gelen nesillere aktarır. Kültürlerin taşınmasındaki yenilikler değişimlere

Minerallerin Vucudumuzdaki Görevleri

Minerallerin vücudumuzdaki görevi büyüktür. Birbirlerinden farklı mineraller vücudumuza alınınca çeşitli faaliyetlerde yardımcı olarak görev yaparlar. Kalsiyum: Kas kasılması, kanın pıhtılaşması, kemik ve diş gelişimi, enzim aktivasyonu ve sinir impulslarının iletiminde görev yapar. Demir: Kandaki oksijen ve karbondioksit taşıyan temoglobinin yapısında bulunur.Bazı enzimlerin yapısına katılmaktadır. İyot: Tiroid hormonunun yapısına katılır. Flour: Diş çürümesinin önüne geçer. Fosfor:

Demokrasinin Temel İlkeleri

Türkiye Cumhuriyetinin yönetim biçimi demokrasidir. En temel ilkesi halkın seçme ve seçilme hakkı ile kendisini yönetmesidir. Demokrasinin temel ilkeleri Milli egemenlik: Demokraside egemenlik tamamen halka aittir. Halkın özgür iradesi, kendisini yönetecek olan kişileri yönetici olarak seçmeleri. Bu nedenle ülkenin yönetimi halkın özgür iradesine kalmış olup egemenlik halktadır. Seçme ve seçilme hakkı: Demokratik olarak yönetilen bir