Menu

Okul Kategorisi:

Beyaz Giyme Toz Olur Türküsünün Hikayesi

Her türkünün bir hikayesi vardır. Türküler yazılırken başından geçen olaylara vurgu yapılır. Kültürümüzün önemli parçası olan türkülerimiz uzun yıllar boyunca söylenerek günümüze kadar ulaşmıştır. Her yörenin kendine has türküleri olabilir. Bunlardan biri olan herkesçe bilinen “beyaz giyme toz olur” türküsünün çıkış hikayesini hakkında bilgi vereceğiz. Ege bölgesinde yaşaya üç kız kardeş bazı sorunlardan dolayı Karadeniz’e

İyonlar Neyi Buldu

M.Ö. 10. yüzyılda Anadolu topraklarında kurulmuştur. Şehir devletleri ile yönetilmişlerdir. Ege Bölgesi civarında uzun yıllar boyunca devamlılıklarını sağladılar. Anadolu bölgesinde yerleşik hayata geçiş yaptılar. Bölgede yaşayan insanlar göçebe hayatı bırakmışlardır. İyonlar ticarete önem verem uygarlıktır. İyonlar bilim ve sanat alanında gelişmeler sağlamıştır. Şehir devletleri halinde yönetilmişlerdir. Siyasi, sosyal, iktisadi yenilikler yapmışlardır. Deniz ticaretini geliştirmişlerdir. Ulaşım

Adezyon ve Kohezyon Nedir Örnekler

Adezyon İki farklı maddenin birbirini çekerek yapışmasına denir. Katılarda ve sıvılarda görülür nadiren de olsa gazlarda görülmektedir. Örneğin yağmur damlaları cama yapışarak su damlacıkları halinde kalırlar. Duştan çıktığımızda su damlalarının vücudumuzda kalması gibidir. Su gibi sıvı maddeler katı maddelere yapışarak adezyon gerçekleşir. Yağmur damlalarının araba camlarına, pencere camlarına, duvarlara yapışması ve yavaş hareket etmesi. Duştan

Milli Kültür Nedir Kısaca Açıklaması

Milli kültür, bir milletin tarihi boyunca oluşturdukları ortak değerlerin tümüne milli kültür denir. Bir toplumun kimliği milli kültür ile belirlenir. Sahip oldukları manevi ve maddi eğerler bir araya getirir. Milli Kültürün Öğeleri Dil: Bir milletin ortak değerlerinin başında gelir. Ortak dil kullanmak o milleti bir arada tutar. Örneğin Türk milleti Türkçe kullanarak birbirleri ile anlaşır.

Tekalifi Milliye Nedir Kısaca

Türk milleti için dönüm noktalarından biri Sakarya Meydan Muharebesi olmuştur. Tekalifi Milliye emirleri 7-8 Ağustos 1921 tarihinde verilmiştir. O dönem bir çok Türk ordusunun Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ihtiyaçlarının karşılanması için Mustafa Kemal’in yayınladığı emirler listesine Tekalifi Milliye denir. Bir ordunun muharebeden önce iyi hazırlanması için bir çok şeye ihtiyacı vardır. Bunların karşılanması için Mustafa

Sağlığa Zararlı Alışkanlıklar Hakkında Bilgi

Çevremizde insan sağlığını tehdit eden alışkanlıkları kapsar. Kişiye maddi ve manevi olarak zarar verir. Zararlı alışkanlıklar süreklilik gösteren durumlardır. İleri de “keşke” dememek için bize zarar veren alışkanlıklardan uzaklaşmalıyız. Zararlı alışkanlıklara bir çok kişinin başlama sebebi “bir defadan bir şey olmaz” düşüncesidir. Bir kere deneyen daha sonrada tekrar ederek bağımlı haline geliyor. Gençler arasında özellikle

Mevsimler Nasıl Oluşur

Mevsimler dünyanın güneş etrafında dönüşü sonucunda oluşur. Dönüş esnasında dünyamızda gelen değişiklikler mevsimlerin ortaya çıkmasını sağlar. Dönme sonucunda güneşten alınan ısı miktarı, sıcaklık değişiklikleri, ılıman bölgeler ve ekvatorda olan değişimlerden dolayı mevsimler ortaya çıkar. İklimsel olarak meydana gelen değişiklikler sonucunda dört farklı mevsim yaşanır. Mevsimlerin oluşumu dünyanın güneş yörüngesi etrafında dönmesi sonucunda ortaya çıkar. Dünya

Akyuvarlar Nedir? Ne İşe Yarar?

Canlı vücudunda bulunan her hücrenin çeşitli görevleri vardır. Canlının yaşamsal faaliyetini devam ettirebilmesi için hücrelerin işlevini yerine getirmesi gerekir. Hücre yapılarından biri akyuvar hücresidir. Beyaz olmalarından dolayı akyuvar adını almışlardır. Akyuvarlar kanımızda bulunan hücrelerdir. Bağışıklık sisteminin temelinde bulunurlar. Vücudumuzda hastalık riski taşıyan mikrop ve bakterilerle savaşmaktır. Bakterilere doğru hareket ederek ulaştıklarında onu sararak içlerinde yok

Sentrozomun Görevleri

Hayvan ve ilkel bitkilerde bulunur. Hücre bölünmesinde yardımcı olan organele sentrozom denir. Yapısında Protein, DNA ve RNA bulunmaktadır. Yosun ve eğrelti otu gibi ilkel bitkilerde ve hayvan hücrelerinin çekirdeğine yakın yerlerde bulunur. Hücrelerde ve yumurtalarda sentrozomlar bölünmeleri sağlar. Sentrozom hücre içinde bölünmeye yardımcıdır. Hücre bölünmesinde iğ iplikçileri ve kromozom iğ iplikçilerinin ayrılması sentrozom sayesinde gerçekleşir.

Öznel ve Nesnel Yargı Nedir Örnek Veriniz

Öznel yargı: Kişinin kendi duygu ve düşüncelerine göre ortaya çıkan düşünce biçimidir. Herkes için aynı olmayabilir farklı düşüncelere sahip olunabilir. Benim yağmurlu hava güzelken, başkası için kötü olması öznel yargıdır. Öznel yargı kendi duygu ve düşüncelerini kullanarak yargı biçimidir. Nesnel yargı: Herkes için doğruluk değeri taşıyan düşüncedir. Örneğin Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili düşüncesi gibidir.