Menu

Okul Archive

Fransız İhtilalinin Dünyaya Etkileri

Tarihin akışını değiştiren olay Fransız İhtilali olmuştur. Dünya üzerinde değişim etkileri büyük olmasıyla devletlerin kaderini belirlemiştir. Bir çok reform Fransa’ya özgü kalmayarak dünya ülkelerinde etki göstermiştir. Fransa’nın siyasetinde önemli değişiklikler yaşandı. Fransızların hareketi sonucunda yeni fikirler ortaya çıkarak bunlar günümüze kadar gelmiştir. Milliyetçilik ve demokrasi kavramları Fransız ihtilaliyle beraber dünyaya yayılmıştır. Günümüzde halen sıkça bu

Aile Sevgisi İle İlgili Kompozisyon

Hayatımızda en çok değer verdiklerimizin başında ailemiz gelmektedir. Her insan hayatında bir kez ailesine sahip olabilir. Annesinin, kardeşlerinin yerini hiç kimse tutamaz. Her zaman bizim için değerli olan kişiler aile bireylerimiz olmalıdır. Onların başına bir şey geldiğinde dahi biz hissederiz. Anne, baba ve çocuklardan oluşur. Kişiler birbirlerine bağlı sevgi gösterisi gösterir. Aile sevgisi başak bir

Atatürk’ün Türk Dilinin Zenginleştirilmesi İçin Yaptığı Çalışmalar

Atatürk her zaman Türk diline önem vermiş gelişmesi için çalışmalarda bulunmuştur. Cumhuriyet döneminden önce Arap alfabesi kullanırken Latin alfabesine geçiş yapılmıştır. Kendi öğrencilerini ülkenin dört bir yanına göndererek okuma yazma seferberliği başlatmıştır. Dünya üzerindeki diller kendisini tam olarak anlatmıyordu. İnsanların duygu ve düşüncelerini tarif edebilmeleri için değiştirilmesi gerekli olmuştur. Atatürk tarafında ünlü ve ünsüz harfler

Atatürk’ün Mezun Olduğu Askeri Okullar

Atatürk’ün askeri hayatı bir tesadüf üzerinden olup devam etmiştir. Eğitim hayatı askeri okullarda geçmiştir. Mahalle mektebinden ayrılmasının ardından Şemsi Efendi Okulu’na kaydoldu ve ilköğretim eğitimini tamamladı. 1894 yılında Sivil Rüştiye’ye kaydoldu ve lise üçüncü sınıfa kadar okudu. Buradan Makedonya’da bulunan Manastır Askeri İdadisi’ne kaydolarak lise eğitimini tamamlamıştır. Üniversite eğitimi olarak İstanbul harp okulundan mezun oldu.

Farklı Kültürlerde Komşuluk İlişkileri Nasıldır

Komşuluk ilişkileri her kültürde oldukça üst seviyede olduğunu düşünebiliriz. İnsanlar komşularına ihtiyaç duyar, onlarla bir arada olduklarında sosyalleşerek topluma katılırlar. İyi ve kötü durumlarında duygularını paylaşmak adına gerek duyarlar. Başlarına bir şey geldiğinde ilk yardımına koşacak olan komşularının olduğu düşüncesi de her şeyi açıklamaktadır. Birlik içinde olduklarında kendilerini rahat ve mutlu hissederler. Ülkemizde komşuluk ilişkileri

Aile Bağlarıyla İlgili Kompozisyon

Aile, dünyaya gelişimiz ile içerisinde bulunduğumuz sosyal yapıdır. Anne, baba, kardeşlerden oluşan çekirdek aile, ailenin diğer fertleriyle daha da büyür. Aile içerisinde aldığımız sevgi, sıcak bir yuva ile bizi sarıp sarmalar. Aile deyince aklıma çocukluğum ve çocukluğumdaki mutluluklarım geliyor, gözlerim doluyor özlemle geçmişi düşünüp aile kavramının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış oluyorum.

Asit Yağmurları Nasıl Oluşur

Asit yağmurlarının oluşumu daha çok sanayi bölgelerinde görülür. Havaya karbondioksit salımı gerçekleşmesi asit yağmurlarının oluşumunu tetikler. Petrol, kömür benzeri fosil yakıtların kullanılması hava kirliliği ile atmosfere karbondioksit salımı olur. Azot kükürte dönüşerek bulutlardaki suyla birleşim gösterir. Su buharı tepkimeye girmesi sonucunda sülfürik asit ortaya çıkar. Asit yağmurla birlikte yeryüzüne iner. Normal yağışlarda suyun pH değeri

Hutbe Nedir

İbadet için camilere gittiğimiz zaman orada bir nokta dikkatimizi çeker. Caminin imamı tarafından o güne özel seçilen konunun konuşulduğu yere hutbe denir. Hutbe merdivenli yüksek olan bir yerdir. Cami hocası bu noktadan cemaate karşı duyuru ve konuşmasını yapmaktadır. Hutbenin var olma amacı Allah’ı yüceltmek, cemaati bilgilendirme ve konu hakkında aydınlatmalarda bulunmaktır. Hutbenin öneminin büyük olduğu

Türkiye’nin Yönetim Şekli Nedir

Türkiye’nin yönetim biçimi Cumhuriyet’tir. Yönetim şekli parlamenter Cumhuriyet ve üniter devlet yönetim şekline sahibiz. Ülkemizin yönetiminde egemenlik kayıtsız şartsız millette olmaktadır. Parlamenter cumhuriyet nedir? Cumhuriyet, devlet başkanlığı ve gelecek kişilerin aile soyuna değil seçimle belirlendiği sistemdir. Başkanlık ve yarı başkanlık sistemlerinde parlamenter yönetime sahiptir. İcra yetkisinin büyük kısmı hükümette olan başbakan’da toplanarak yönetilmektedir. Üniter devlet

Borç İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları

İçinde borç geçen bir çok atasözü söylenmiştir. Atalarımız borçlu olmak ve borç vermeye dair söylediği sözler nasihat derecesinde olmaktadır. Aç kalmak borçlu olmaktan iyidir: Borçlu olacağına insan aç olmalıdır, borcunu ödeyememek insanı daha çok etkiler. Ağa borç eder, uşak harç: Ağa sıkıntı içine girip çevresine borçlansa dahi, yakınındaki uşak ağasının yüksekliğinden farkına varmaz. Allah’a bir