Menu

Okul Archive

Temizliğine Önem Vermeyen İnsanlar Yalnız Kalmaya Mahkumdurlar

Temizlik herkes için önemli ve geçerli sayılan noktadır. Temiz olmak beraberinde sağlığı ve rahat yaşamı getirir. Toplumun bir parçası olabilmemiz için temiz olmamızda gerekir. Öncelikle insan kendi sağlığını korumak için kişisel olarak temizliğine dikkat etmektedir. Sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalarak hastalanmamak için çabalamalıyız. Kişisel temizliğine önem vermeyen insanlar toplum tarafından hoş karşılanmadıkları gibi dışlanırlar. Arkadaş

TBMM’nin Olması Size Neyi İfade Ediyor

TBMM egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunun en temel göstergesidir. Saltanatlığın kaldırılması ve seçme seçilme halkının halka verildiğinin ifadesidir. İnsanlar kendi özgür kararlarını burada vererek yaşamlarını sürdürürler. Türk halkının demokrasi adına yaptığı hareketleri gösterir. Zamanla gerçekleştirilen gelişmeler halka verilen haklar doğrultusunda olmuştur. Demokratik bir ülkede yönetim biçiminin Cumhuriyet olduğudur. Demokrasinin, halkın refah bir geleceği olduğunu gösterir.

Ödev Yapmak Niçin Önemlidir

Öğrencilerin mutlaka yapması gereken şeylerden birisi ödevleridir. Okulda aldıkları eğitimin tekrarlanması ve çeşitli farklılıklaro göz önünde bulundurarak cevaba ulaşmasıdır. Ödevler eğitim öğretimi tekrar ederek geliştirmek, bilgileri tazelemektir. O gün öğrendiğimiz konuları farklı soru çözümleri ile cevaba ulaştırmak başarıyı getirir. Öğrendiklerimizi gün boyunca tekrar ederek düşünerek öğrenmiş oluruz. Ezberlemek ve o an öğrenmek önemli değildir. Öğrenciler

Aile İçi Yardımlaşmanın Önemi Nedir

Aile bireyleri birbirlerine kan bağı ile bağlıdır. Yardımlaşmanın ve sorunların aşılmasında bireylerin birbirlerine karşı vazifeleri bulunmaktadır. Zorluklarla karşılaşmaları durumunda ilk yardım elinin uzanacağı aile bireyleri olmaktadır. Herkes ailesinden medet umarak içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için çaba gösterir. Aİle daima birbirlerien destek olan kişilerden oluşur. Biri zorda olduğunda ötekisi yardım ederek yol göstermesini ister. Anne, baba,

Ortopedik Engellilerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Ortopedik engelliler doğuştan veya doğuştan sonra engelli olmalarıdır. Çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalarak yaşamlarına devam ederler. Engellilerin Karşılaştığı Sorunlar Fiziksel sorunlar Dünya üzerinde yaklaşık 600 milyon engelli yaşamaktır. Her geçen gün artan sayı insan yaşamını olumsuz şekilde etkilemektedir. Engellilerin en başta alt ve üst geçiş sorunları ile karşılaşır. Ulaşım alanında bir noktadan başka yere gitmek

Tsunami Nedir Kısaca

Deniz tabanında biriken enerjinin belli bir şekilde açığı çıkarak büyük su kütlelerinin harekete geçirmesi sonucu ortaya çıkan dev dalgalara tsunami denmektedir. Japoncadaki karşılığı liman dalgası olan tsunami, yeraltı depremleri sonucu görülebileceği gibi taban çökmeleri, zemin kaymaları, büyük patlamalar gibi başka türlü yeryüzü olaylarından da etkilenebilir. 1896 yılında Japonya’da meydana gelen tsunami felaketi nedeniyle 21000 kişi

Ametallerin Kullanım Alanları Nelerdir

Ametaller günlük hayatımızda ihtiyaçlarımızın karşılanması üzerine kullanılabilmektedir. Özellikle temizlik alanında kirlerin çözülmesini sağlamaktadır. Kirlerin çözülmesinde, Yüzme havuzlarında bulunan bakterilerin arındırılmasında, Tuvalet temizliğinin yapılmasında, Hidroklorik asitlerin yapımında, Antiseptik ve dezenfekten olarak ilaçların yapılmasında, İçme sularındaki bakterilerin arındırılması, Yabani otlardan temizlenmesinde. Ametaller ısı ve elektriği iyi iletmeyen maddeler sınıfındadır. Yerkabuğunun büyük bir kısmını ametaller oluşturmaktadır. Canlıların yaşamlarını

Asya Hun Devletinin Türk Tarihi Açısından Önemi Nedir

Asya Hun devletinin kuruluşu ve varlığı Türk tarihinde önemli yerdedir. Tarihte ilk defa Türk adıyla kurulan devlet Göktürk devletidir. Orhun anıtları günümüzde Türk tarihi ve edebiyatında ilk yazılı kaynakları sayılmıştır. Milliyetçilik duygusu Fransız ihtilali sonucunda yayılarak Göktürklerin en yüksek seviyeye ulaşmasını sağlamıştır. Asya Hun Devleti tarihinde Türkleri tek bayrak altında toplamayı başarmıştır. Asya Hun devleti

1950’den Sonra Dünya Nüfusunun Hızla Artmasının Başlıca Nedenleri Nelerdir

1950 yılından itibaren dünya nüfusunda önemli bir artış görülmüştür. II. Dünya Savaşı 1945 yılında yapılması ve ülkelerin daha ılımlı politika izlemeleri sonucunda savaşlar azalmıştır. Sağlık alanında yapılan yenilikler çocuk ölüm oranlarının düşürülmesine ve mevcut teknolojik gelişmelerin sağlanarak yaşam standartlarının yükselmesinde önemli rol üstlenmektedir. İnsanların daha az yıpranmasına ve sağlık sorunlarından dolayı ölümler azalmıştır. Yaşam sürelerinin

Haritalarda Bulunması Gereken Unsurlar

Haritalar yeryüzünün tamamını veya bir kısmını kuşbakışı olarak ölçekle küçültülmüş belli bir düzenleme aktarılmış halidir. Haritaların oluşumunda belli unsurlar aranır. Kuşbakışı görünüşün sağlanmış olması. Belli bir ölçeğe küçültülmesi. Bir düzenleme aktarılması. Harita oluşturulmasında unsurların yerine getirilmesi gerekli görülür. Harita çizilirken dikkat edilecek konular; Haritanın kullanım amacı. Çizimi yapılacak enlem ve boylamların belirlenmesi. Amaca uygun başlık