Menu

Okul Archive

Uygur Devleti Hakkında Kısa Bilgi

Uygurlar tarihte (744-840) yılları arasında hüküm sürmüştür. Eski Türk devletlerinden biri olup Kultuğ Kül Bilge Kağan tarafından kurulmuştur. Ortaçağ’da yaşayan Uygurlar, Kuzey Moğolistan’da yaşamışlardır. Hun İmparatorluğunun yıkılmasından sonra güçlenerek 740 yılında bağımsızlıklarını ilan ederek devlet kurmuşlardır. Türk boylarını egemenliği altına alarak yönetmişlerdir. Uygurlar Çinliler ile yakın ilişkiler kurmuşlardır. Tibetlilerle Kırgızların saldırısına karşı kendisini korumuştur. Uygur

Besle Kargayı Oysun Gözünü Atasözünün Anlamı

Atalarımız tarafından sözler günümüze kadar taşınarak bize çeşitli anlamlar taşıyarak anlatımı yapılmıştır. Halk arasında söylenen binlerce atasözünden bir kaçı günümüze ulaşarak değer kazanmıştır. Besle kargayı oysun gözünü sözünden anlaşılacak çok şey vardır. Doğru okunduğu ve kullanım alanlara göre günümüzde yaşadığımız olayları birebir tarif etmektedir. Atasözünde bizlere anlatılmak istenilen “kıymet bilmez kişilere yapacağınız iyilik ve yardıma,

Bal Dök Yala Deyiminin Anlamı

Dilimizde kullandığımız çeşitli deyimler, bizim ifade etmek istediklerimizi güzel şekilde anlatmamıza sağlamaktadır. Kullandığımız deyimler oldukça etkili olup durumun tarifinde gerekli görülüyor. Atalarımız tarafından “bal dök yala” deyimi söylenerek günümüze kadar taşınmıştır. Bal dök yala deyiminde anlayacağımız bir yerin mikroplardan arınarak temizlenmiş, adeta bal dökerek yalayabileceğimiz kadar temiz olduğunu ifade etmektedir. Temizlik oldukça önemli olup, yemek

Evliya Çelebi Hayatı Kısaca

Evliya Çelebi, 25 Mart 1661 yılında Kütahya’da dünyaya gelmiştir. Türk gezginlerinden olup ömrünü Osmanlı topraklarını baştan sona gezmekle geçirmiştir. Babası Derviş Mehmed Zilli idi kendisini örnek almıştır. I. Ahmed’e kadar dönemlerde padişahların kuyumcubaşılığında bulunarak seferlere beraber katılmışlardır. Evliya Çelebi eğitim alanında iyi bir öğrenim gördü. Mahalle mektebinde eğitimi aldı, Şeyhüislam Hamit Efendi Medresesi’nde eğitime devam

Mutasyon Nedir

Mutasyon, canlıların DNA ya da RNA’larının diziliminde meydana gelen kalıcı değişimlere mutasyon denir. Mutasyona uğrayan canlılar mutant adını almaktadır. Mutasyonun gerçekleşmesi evrimsel bir olay olarak günümüzde bir çok canlı vardır. Germ hattı mutasyonları ve somatik mutasyonları olarak ikisi de farklıdır. Doku hücreleri ile gelişen mutasyon sonucunda kalıtsal olmayacak nesilden nesle aktarılmaz. Bedensel değişimler kalıtsal değildir.

Doğal Afetler Nelerdir

Doğal afet, geniş bir anlamda çeşitli doğa olaylarının gerçekleşmesi ile can ve mal kaybına sebep olan doğa olaylarıdır. İnsanların müdahalesi olmadan gerçekleşir. Afetlerin oluşumunda insanların doğaya verdiği zararlardan dolayı her geçen gün daha da artmaktadır. Etkisi türüne göre büyük yıkıcı hale geldiği görülebilmektedir. Deprem Doğal afetler arasında en şiddetlisi ve yıkıcı olanıdır. Aniden yer sarsıntısı

Aç Gözlü Olmak Deyiminin Anlamı

İsteklerimiz ve nefislerimize daima hakim olmamız gerekmektedir. Toplum içinde bir kesim insanlar asla isteklerine ve nefislerini kontrol edemediklerinden dolayı her zaman daha fazlasını ister. İnsanların isteklerinin artması sonucunda asla doyum sağlayamazlar. İsteklerinin artması sebebi ile halk arasında onlara “aç gözlü” deyimi kullanarak tabir edilir. Aç gözlü olmak; sahip olduklarından daha fazlasını istemek, doymak bilmeyen, ihtiyacından

Yeşilay İle İlgili Güzel Sözler

Yeşilay ülkemizde faaliyet gösteren, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı maddelerle mücadele etmek için kurulan teşkilattır. Ülkemize getirilen zararlı maddelerden insanları korumak adına kurularak insanlara bunların zararını anlatarak daha sağlıklı bir neslin yetişmesi için çalışmalar yapmaktadır. Yeşilay ve çalışmalarına dikkat çekmek için güzel sözler ile zararlı maddelerin zararlarına karşı bilinçlenebiliriz. İçki içme, geleceğini mahvetme. İçki sağlığın

Seçimler Yapılmasaydı Ne Olurdu

Seçimlerin yapılması o ülkede demokrasinin hakimiyet sürdüğünü gösterir. Bir ülkenin nasıl yönetildiğini anlamak için o ülkede insanlara tanınan hakları bilmeniz yeterlidir. Seçimlerin yapıldığı ülkelerde insanlara seçme ve seçilme hakkı tanınır. Halkın oyları sonucunda insanlar yönetimde söz sahibi olur. Seçimlerde halka tanınan söz hakkı sayesinde insanların özgürlükleri ve refahına yönelik hareketler gerçekleşir. Seçimler olmasaydı eğer ülkede

Ankara Savaşının Nedenleri ve Sonuçları

Osmanlı Devleti’nin başında olan Yıldırım Beyazid Anadolu’da birlik sağlanması için sınırlarını genişleterek Rumeli’nin çevresinde hüküm çabalarına girişmiştir. Doğuda imparatorluk kurma yolunda ilerleyen Timur, Kafkasya, Azerbaycan, İran ve Irak’ı ele geçirip Osmanlı’ya komşu olmuştur. Ankara savaşının nedenleri; Timur, Bayezid’ın Cihan imparatorluğu anlayışına karşı çıkması. Osmanlı devletinin ele geçirdiği toprakların sahipleri Timur’a sığınarak Osmanlıya karşı kışkırtmıştır. Timur’dan