Menu

Okul Archive

Tarihi Çağlara Ayırmanın Amacı Nedir

Tarih bilimciler araştırmalarını daha düzenli ve tertipli gerçekleştirebilmek için tarihte derin çalışmalarda bulunmuşlardır. Tarih diliminin uzun süreli yaşanmışlıkların olması geniş bir arşive sebep olmaktaydı. Tarih bilimciler sağlıklı araştırmaları yürütmek için tarihin dönüm ve milat noktası denilen çağlara ayırmışlardır. Tarihçilerin bu tür ayrımları yaparken neyi amaçlamış olabilirler? Tarihi çağlarla ayırma ihtiyacı en başından tarihin incelenmesi ile

Anadolu’nun Türkleşmesi Deyince Ne Anlıyorsunuz

Anadolu’nun Türkleşmesi Malazgirt savaşının kazanılmasından itibaren başlamıştır. Türkler Anadolu topraklarını yurt edinmeye başladıkları ve zamanla yurt edinilmiştir. Anadolu’ya bir çok iz bırakarak Türkleşmesindeki en etkin rolü üstlenmişlerdir. Kültürel değerler, diller, gelenek ve görenekler ve yaşam biçimleri Türkleşmesini sağlamıştır. Türkler, 1071 yılında Malazgirt savaşının yaşanması Anadolu’nun kapılarını açar. Bizans imparatorluğunun gücü zayıflamış olmasından Türklere karşı koyamaz.

İznik’in Uzun Süre Fethedilememesinin Nedeni Ne Olabilir

Türk milleti tarih sahnesinde uzun yıllar boyunca yer edinmiştir. Bağımsızlığına düşkün olan Türkler, sahip oldukları bağımsızlığını korumak için mücadele vermiş savaş içinde olmuştur. Başta batı bir çok yere fetihler düzenleyerek vatan topraklarını korumuş, genişletmiş onlara sahip çıkmıştır. İznik’in fethedilme süreci çok uzun sürmüştür. Osmanlı devleti kurulmadan önce ilk Osmanlı beyliği olarak faaliyetlerde bulunmaktaydı. Anadolu Selçuklu

Cumhuriyeti Korumak ve Güçlendirmek İçin Neler Yapmalıyız

Cumhuriyet dünya üzerindeki yönetim şekilleri arasındaki en doğru ve mükemmel sisteme sahip olandır. Halkın kendi iradesince yönettikleri, aldıkları kararlar sayesinde hareket etmelerinin karşılığı çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasıdır. Halkın Cumhuriyet rejiminde hak ve özgürlükleri oldukça yüksektir. İnsanları tanır onlarla birlikte ortak hareket ederler. Cumhuriyet atalarımızdan kalan miraslar arasında en önemlisidir. Ülkemizin yönetimi, bizim haklarımız ve geleceğimizdir.

Müzede Bulunan Eşyalardan Hangileri Günlük Hayatımızda Kullanılmaya Devam Ediyor

Müzelerde yer alan eşyalar, tarih boyunca geçmiş dönemlere ait olan eşyalardan oluşmaktadır. İnsanların yaşadığı dönemlere ait kültürel değere sahip eşyalar toprak altından çıkartılarak korunaklı alanlarda muhafaza edilmektedir. Tarihi dönelere ait eşyaları inceleyen bilim dalı da Arkeoloji bilimi olmaktadır. Arkeolojik kazılar sonucunda elde edilen tarihi bulgular insanlığın geleceğe hazırlıklı olmasında yardımcıdır. İnsanların geçmiş dönemlere ait eşyalara

İletişimi Olumlu Yönde Etkileyen Faktörler Nelerdir

Hayatın her alanında işlerimizi yapabilmek için insanlarla iletişim kurarız. İnsanların en temel ihtiyaçlarından biri iletişim kurmaktır. Her şeyde olduğu gibi kurulan iletişimlerde dahi dikkat edilmesi gereken çeşitli noktalar vardır. Bazı noktalara dikkat ettiğimiz takdirde olumlu iletişimin ilk adımlarını atmış oluruz. İnsan ilişkileri gelir, aramızdaki güven, sevgi ve saygı bağları kuvvetlenir. İletişim olumu yönde etkileyecek birden

Bizden Farklı Düşüncelere Sahip Olan Bireylere Nasıl Davranmalıyız

Toplumda her insan farklı görüş açılarına sahip olduklarından düşünceleri de o denli değişik olur. Topluma ait kendi kültürel öğeleri, toplumsal yaşamları ile yoğrularak değişim göstermektedir. Yaşamlarından edindikleri bilgi ve tecrübeler sayesinde olaylara bakış açıları devamlı değişir. Bizim gördüğümüzü görmeyebilir görseler dahi onu doğru şekilde yorumlayamadıklarından dolayı doğru düşüncelere kapılmazlar. Yeryüzünde ait tüm insanlar farklı hayatlarla

İngilizlerin Ermenileri Desteklemelerinin Nedenleri Neler Olabilir

İngilizler tarih boyunca güçlü bir devlet konumunda bulunmuş, siyasi hareket ederek bir çok millet üzerinde etki kurma çabasında olmuştur. Başka milletlere kendi siyasi emellerini gerçekleştirmek üzere destek vermiş, yön göstermiş daha doğrusu kullanmıştır. Bu milletlerden biri Ermeniler olmuştur, alenen yapamadıklarını başka milletler üzerinden kontrol ederek yapma imkanı elde etmiştir. İngilizler tarih boyunca kendi menfaatleri doğrultusunda

Aynı Tür Canlıların Biyolojik Olarak Farklı Özellikte Olmalarının Nedeni Nedir

Aynı tür canlılar biyolojik olarak birbirlerinden farklı özellikleri taşıdığı görülmektedir. Tür olarak aynı olan canlılar biyolojik olarak farklılık göstermektedir. Ortak nesilden gelen canlıların nesilden nesle soyunu devam ettirebilmek için genlerini aktarmaktadır. Aktarılan genlerdeki değişimler canlılarda çeşitlilik faktörlerini ortaya çıkarmaktadır. Canlı türlerinde değişen özellikler biyolojik olarak etkilemektedir. Kalıtsa olarak genetik faktörler canlılarda adaptasyon ve mutasyona yol

Malazgirt Savaşı Kaybedilmiş Olsaydı Sonuçları Neler Olurdu

Türkler tarihleri boyunca bağımsızlıklarına önem vermiş millettir. Bağımsızlıkları bir nevi karakteri ile eşleşmiştir. Yaşamlarında başka milletlere bağlı olmaktansa göçebe yaşamayı tercih eden milletlerdir. Kendilerini hakimiyeti altına almak isteyen bir çok devletle savaşa girmiş mücadele vermişlerdir. Bu savaşlarda Türklerin kazandığı zaferlerden biri Malazgirt savaşı olmuştur. Malazgirt savaşı Türkler için dönüm noktası sayılarak Anadolu’nun kapısı sonuna kadar