Menu

Sözlük Archive

Kaba İnşaat Ne Demektir

Her bireyin yaşamını devam ettirebilmesi için mutlaka düzenli bir hayata ve başını sokacak bir eve ihtiyacı vardır. Günümüzde kentsel dönüşüme ağırlık verilmesi nedeniyle binaların projesi önceden çizilmekte ve hane halkının onayı doğrultusunda yıkım ve yeniden yapım aşamasına geçilmektedir. Bu süreçte öncelikle projelendirilen yapının dış kısmının tamamlanma aşaması için süreç başlar. Çimento, tuğla, demir, kum, çakıl

Film Nedir Ne Demek

Film, tarihte ilk olarak hareketli resimlerin kayıt edilmesi ve gösterilmesi için kullanılan bir kelimedir. Fakat daha sonra bu kelime genelleştirilmiştir. Filmler, gerçek insanların ve objelerin kameralarla kayıt edilmesiyle ve efektlerle düzenlenmesiyle üretilir. Film, belirli bir konusu olup bu konuyu karakterlerin canlandırdığı, televizyonlarda yayınlanan uzun metrajlı ya da kısa gösterimlerdir. Filmler tek seanstır. Tek parça halinde

Plastik Sanayi Ne Demektir

Sanayi de plastik kullanımına geçmeden önce plastik nedir, nasıl bulunmuştur biraz bunlardan bahsedelim. Plastik doğa da bulunan bazı maddelerin insanlar tarafından işlenerek oluşturulduğu çağımızda birçok şekilde kullanılan suni maddelere verilen isimdir. İlk olarak 1828 yılında Fransız kimyacıları tarafından bulunmuştur. Plastiklerin gelişmesi ise oldukça ilginçtir. 19. Yüzyılda bilardo topu yapımında kullanılan fildişlerinin bulunmaz hale gelmesiyle oluştu.

Muvazzaf Nedir Kısaca

Muvazzaf sözcüğünü günlük hayatımızda sık sık medyadan dolayı duymaktayız. Arapça kökenli olan muvazzaf kelimesi görevli askerlere denir. Muvazzaf asker, astsubay, subay kimdir ne anlama gelmektedir. Muvazzaf demek görev ve hizmete dahil olan kişidir. Türk silahlı kuvvetlerinde görevde olan subay, astsubay, askerlik hizmeti yapan askerlere denir. Türk Dil Kurumuna göre açıklaması muvazzaf isim, askerlik Arapça muvaẓẓaf

Almaç Nedir Kısaca

Derimizin ve duyu organlarımızın dışarıdan gelen ağrı, basınç, sıcaklık gibi uyarıları almaya yarayan sinir hücrelerinin ucudur. Yaşamak için çevremizdeki olayları algılamamız gerekmektedir. Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için bunlara ihtiyaç duyarlar. Çevresindeki bilgileri alırlar bunları yorumlayarak iletirler. Bu sayede iletişim gücü kuvvetlenerek aktarım sağlanabilir. Örneğin toprak altında yaşayan solucan dışarıdaki nem oranını algılayarak yerini belirler. Hareket ederken

Manken Nedir Kısaca

Moda evlerinde cansız modelleri elbiseler giydirilerek bunları alıcılara gösteren yapılara manken denir. Eskiden olduğu gibi günümüzde de canlı model bulunmadığında tasarımlar cansız mankenler üzerine yapılmaktaydı. İnsanlar yerine tahta, taş, plastikten yapılmış yapılar kullanılırdı. İstenilen biçimde sökülüp şekil verilir türdendir. Terziler, elbise provaları kumaş üzerine giydirilerek öyle tasarlanırlar. Genelde moda evlerinde, terzilerde, prova yerlerinde daha çok

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Nedir

İnsan hakları sadece yaşanılan ülkeye göre değil dünya üzerinde de uluslararası mahkemeler tarafınca koruma altına alınmaktadır. Hak ve özgürlüklerin teminatı en başta anayasa ardından uluslararası mahkemeler olmaktadır. İnsanlar haksızlığa uğradığı zaman çeşitli kurumlar aracılığıyla itirazda bulunabilir. Bunlardan birisi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesidir. İnsan haklarının korunmasına yönelik üye olan bütün devletler tarafından yaptırıma sahiptir. Avrupa

Kıta Nedir Kısaca

Yeryüzünde oluşan büyük kara parçalarına kıta denir. Kıtalar bir araya gelerek yeryüzünü oluştururlar. Yeryüzünün %29’u karalarla kaplıdır. Karaların büyük çoğunluğu Kuzey Yarımkürede bulunur. Dünya üzerindeki bütün kıtalar; Asya = 43.608.000 km² Afrika = 30.335.000 km² Kuzey Amerika = 25.349.000 km² Güney Amerika = 17.611.000 km² Antarktika = 13.340.000 km² Avrupa = 10.498.000 km² Okyanusya (Avustralya

Geoid Nedir Kısaca

Yer şekillerinin oluşmasında yerçekimi ve merkez kaç kuvvetinin yanında yer yapısını oluşturan çeşitli maddelerin de etkisi olmaktadır. Yerin deniz yüzeyinde olan kısımlarının ve denizden alçak olan çukurların dikkate alınmaması ile meydana gelen şekilde Geoid (yerimsin) denir. Temel özelliği dünyanın ekvator’da şişkin kutuplarda basık olup yuvarlak olmasıdır. Geoid bir kürenin iki noktasından basık olan halidir. Dünyamızın şekli

Müzik Nedir Kısaca

Müzik sesin biçim ve titreşimlerle kazanmış haline denir. Müzik sesin ve sessizliğin kullanıldığı sanatsal bir formdur. Titreşimler sonucunda melodiler ortaya çıkarak seste ortaya çıkar. Ses dünyanın var oluşundan itibaren vardır, müzik ise daha sonradan bir çok sesin birbirlerine karışması sonucunda ortaya çıkmıştır. Tarihsel olarak bölge, kültür, kişisel beğeniler sonucunda farklı müzik türleri ortaya çıkmıştır. Müzik