Menu

Sözlük Archive

Etnik Yapı Nedir

Farklı toplulukların bir araya gelmesinden oluşan sosyal yapıya toplum denmektedir. Bu topluluklar arasında en küçük birim ise anne, baba ve çocuklardan meydana gelen çekirdek aile yapısıdır. Çekirdek aileler birleşerek toplulukları oluşturur. Bu topluluklar, beli bir coğrafi mekanda, ortak ekonomik ilişkilerle ve ortak kültürel bağlarla ve değerlerle hayatlarına devam ederler. Toplulukların bir araya gelmesi toplumu, toplumların

Barınma Limanı Nedir

Barınma limanları tehlikelere karşı geminin ve taşıdığı yükün zarar görmemesi için gemilerin rotaları üzerinde uğrayabilecekleri limanlardır. Kıtalar arasında taşımacılıkta şiddetli fırtına gibi doğa olayların önüne geçilmesinde kullanılır. Tehlike durumunda gemi barınma alanına girerek havanın düzelme sağlanıncaya kadar beklemede kalır. Geminin tehlike durumunda barınma ihtiyacı liman tarafından karşılanır. Masraflar ve zararlın hepsi müşterek olarak avaryası sayılır.

Kafile Nedir

Kafile, birlikte yolculuk eden topluluklara denir. Aynı noktaya giden araç, yolcu topluluğudur. Sırayla birlikte gidilen bölümdür. Kafile birden çok kişinin belli bir amaç için toplanarak oluşturdukları gruba denir. Turist kafilesi: Tatil için gelen kişilerden oluşur. Hac kafilesi: Hac görevini yerine getirmek için hacca giden kişilerden oluşur. Beşiktaş kafilesi: Sporcuların deplasmana gitmeleri. Arap kafilesi: Ülkemize yatırım,

Kutikula Nedir

1. Böceklerin deri kısmından bulunan epidermal hücrelerin üstündeki kitin ve proteinlerden oluşan cansız yapıdaki koruyucu tabakadır. 2. Bitkilerin su kaybını önlemek için görev yapan, gövde kısmında ve yapraklardaki koruyucu doku hücrelerinin dış çeperlerini kaplayan, kütinden meydana gelmiş ince mumsu örtü veya katmana Kütikula denmektedir. 3. Yuvarlak solucanlarda hipodermis tarafından oluşturulmuş, tüm vücudu kaplayan cansız örtüye

Filigran Nedir

Filigran, kağıtların bir kısmında bulunan ve sadece ışığa ya da aydınlığa tutulduğunda gözüken çizgi, resim, desen veya yazılardır. İlk kez 13. yy.’da İtalya’da kullanılan filigranlı kağıtlar,  o dönemde değerli kağıt ve evrakların taklit edilmemesi için kullanılmaktaydı. Kağıtlar üretilirken, süzgeçlerin üstündeki belirteçlerden kağıda yansımalar yapılarak hazırlanmaktaydı. Filigranlar o dönemlerde üretildiği fabrikanın sembolünü, üretildiği zamanı ve yeri

Hayvan Nedir

Hayvan kelimesi genel bir ifade olarak kullanılmaktadır. İnsanlar gibi hareket yeteneği olan, nefes alıp veren canlılara hayvan denmektedir. Hayvanlar alemi ise çevresiyle uyum gösteren ve diğer canlı türleri ile beslenerek hayatını devam ettiren çok hücreli canlılar dünyasıdır. Yapılan araştırmalarda Dünya’da üç milyondan fazla hayvan türü olduğu sonucuna varılmıştır. Hayvanlar hareket halinde olan, içgüdüleriyle hareket eden

İsraf Nedir Kısaca

Sahip olduklarımızı lüzumsuz harcamalar yaparak ihtiyacımız dışında saçıp savurmaktır. İsraf etmek zararlı davranışlardan biridir. İhtiyacımız olmadığı halde yeni ürün almak, atılmaması gerektiği yerde atmak veya başkasına vermektir. İsraf sadece maddi olarak değil kullandığımız eşyalara kadar her şeyde olur. Elimizi yıkarken dahi fazladan kullandığımız su dahi israftır. Banyo yaparken suyu kapatarak yapacağımız ufak tefek tasarruflar israfı

Jeopolitik Nedir Kısaca

Ülkenin coğrafi özellikleri bakımından sahip olduğu konum ile siyasi konum arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalına jeopolitik denir. Devletin uyguladığı politika ile o bölgenin coğrafi özellikleri birbirine ilişkilidir. Sahip olduğu konum bakımından ekonomik, siyasal coğrafya açısından değer sahibidir. Jeopolitik açıdan bakıldığı zaman ülkenin coğrafyası ve tarihi gelişmesinde etki yaratır. Coğrafi mevki, saha, yer şekilleri, iklim özellikleri,

Tapu Harcı Nedir

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde, devreden veya devralanın tapu müdürlüklerine alım satım işlemi öncesinde ödemiş oldukları harca tapu harcı denir. Bir örnekle açıklamak gerekirse; Emlak ve gayrimenkul (konut, tarla, işyeri, arsa, arazi,) alım veya satımı yaptığınızı düşünün. Söz konusu gayrimenkulün tapuda devir işlemlerini yani alım-satım işlemlerini gerçekleştirmek için öncelikle tapu harcını yatırmanız gerekir. Aksi halde alım

Panayır Nedir

Belli bir yerde bir süreliğine satış yapılması için kurulan sergilere panayır denir. Panayırlar belli bir bölgede insanların sergiler kurarak ticaret yaptıkları alanlara denir. Bu panayırlar günümüzde sergi ve fuar adında anılır. Panayır eskide kalmış bir kelime olarak yerine fuar, sergi daha çok kullanılır. Panayırlarda insanlar alışveriş yapabilir, ürünlerini satabilir, tanıtımlarını yapabilir. Eskiden insanlar kervanlarla getirdikleri