Menu

Sözlük Archive

Bilinçsiz Tarım Nedir Kısaca

Tarım, topraktan ve bitki örtüsünden faydalanarak tarımsal ürünler elde edilir. Ürün elde ederken tarımcılıkta yapılmaması gerekenler yapıldığında toprak zarar görür. Tarım bilinçli olarak yapıldığı takdirde verim alınır. Doğadaki canlılara ve bitki örtüsüne zarar vermez. Bilinçsiz tarım hem üreticiye hem tüketiciye zarar vermektedir. Dünyada tarım oranı oldukça fazla olmasından dolayı bilinçli olarak yapılarak bitki örtüsü ve

Moda Eleştirmeni Nedir

Genel olarak, tüketim anlayışı olarak tanımlanan moda, gerçek manada yaşamın ta kendisidir. Baştan aşağıya kıyafetinizden tutun da içerisinde olduğunuz ortamdaki en küçük eşya bile ya geçmiş yılların ya da içinde bulunduğunuz mevcut yılın belirtisidir. Daha çok moda, bir toplumda belli zaman aralığında ortaya çıkan ve ön planda olan giyim tarzıdır, bu duruma nazaran sanat, mimari,

Taylorizm Nedir

Taylorizm, endüstri alanında işçinin yoğun emek ve disiplin halinde çalışmasını başlatan akımdır. İsmini ise Amerikan makine mühendisi ve endüstriyel idare uzmanı Frederick Winslow Taylor’dan almaktadır. Bu sistemde içinde makine gibi çalışan işçi sınıfı hakimdir. Sistemin önemli özellikleri vardır fakat sistemin en önemli özelliği zaman ve iş düzenidir. Bu iki düzen Taylor için çok önemlidir çünkü

Yıldızname Nedir

Yıldızname; kişinin doğum tarihi, doğum saati, ismi gibi kişisel bilgilerinin elde edilerek yapılan bir yorumlama yöntemidir. İnsan üzerinde tahmin yapmakta kullanılan bir bakma yöntemidir. Kişinin doğduğu andan öleceği ana kadar yaşadığı veya yaşayacağı tüm olaylar anlatılmaktadır. Yıldıznamenin kökeni çok eskilere, Osmanlı Dönemine kadar dayanmaktadır. Özellikle bu dönemde çok yaygındı. Yıldızname bakanların temel amaçları baktıkları kişiyle

Seracılık Nedir Kısaca

Üç tarafı denizlerle çevrili yarımada konumuna sahip tarım ülkesiyiz. Tarımcılık faaliyetleri oldukça gelişmiştir. Dünyada en çok fındık, incir gibi üretimler ülkemizde yapılır. İş istihdamı sağlanır kendi ihtiyaçları karşılandığı gibi yurtdışına ihracat edilir. Kendine has bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri ve iklim özellikleri bulunur. Seracılık, istenilen iklim sıcaklık şartları ayarlanarak yetiştiriciliğin yapılmasıdır. Akdeniz bölgesinde yoğun olarak yapılır.

Kara Delik Nedir

Kara delik; uzay boşluğunda bulunmakta olan ve sahip olduğu yüksek çekim kuvveti nedeniyle ışığı bile emebilen kozmik gökcisimlerine verilen addır. Işık parçacıkları da dahil olmak üzere etrafında bulunan tüm cisimleri tükettiği için tamamen simsiyah bir görüntüye sahip olmaktadır. Peki, bu oldukça ilgi uyandıran astronomi fenomeni nasıl meydana gelmektedir? Kara Delik Nasıl Oluşur ve Türleri Nelerdir?

Elektronik Pusula Nedir

Elektronik pusulanın ne olduğunu öğrenmeden önce pusulanın ne olduğunu bilmek gerekir. Pusula birçok alanda kullanılan ve bir ibresi daima kuzeyi gösteren yön bulma aracıdır. Tüm dünyada aynıdır ve standarttır. Neden Elektronik Pusula? Her ne kadar her ikisi de aynı yönü gösterse de analog pusula elektronik pusulaya göre daha hassastır ve hareket esnasında yönden az da

Gişe Filmi Ne Demektir

Sinema sektörü kendini oluşturduğu ilk yıllardan bugüne değin değerini arttırarak hayatımızın içinde olmuştur. Film izlemek artık evimizde ve sinemada kolay ulaşılan bir etkinlik. Şehirde yaşayan ortalama bir insan haftada en az bir defa film izlemekte. Öyle ki ilgilendiği konular ve çevrelediği sanat dallarıyla beraber sinema birçok farklı ilgi alanına, fikirlere, yazınsal ve görsel taleplere karşılık

Elektronik İletişim Nedir

İnsanlar geçmişten günümüze kadar hep iletişim içinde olmuşlardır ve dumanla haberleşmeden başlayarak zamanla gelişen teknoloji ile çok değişik şekillerde iletişim yolları üretilmiştir. Elektronik iletişim de son teknoloji ile gelişen bir iletişim yoludur. Elektronik İletişim Nedir ve Nasıl Kullanılır? Elektronik iletişim, kitle iletişim araçları ve akıllı teknolojiler ile hiçbir sınır olmadan iletişimin kopmaması amaçlanan bir iletişim

Demode Ne Demektir

Demode kelimesi, dilimize Fransızcadan geçmiş eski bir kelimedir. Modası geçmiş anlamına gelen demode, önceleri moda terimi olarak kabul görmüştür. Daha sonra ise genele sirayet ettirilerek geçerliliğini yitirmiş, kullanım ömrünü doldurmuş ya da artık kullanım süresinin sonuna gelinmiş gibi kavramları açıklamak için de sıklıkla kullanılır olmuştur. Moda Tabiri Olarak Demode Modanın, günün gerekleri ve dönemsel ihtiyaçlar