Menu

Sözlük Archive

Sekülerizm Nedir Kısaca

Medya’da son günlerde çok kullanılan kelimelerden birisi olan Sekülerizm merak konusu oldu. Sekülerizm dünya dışında başka bir şey düşünmeyen din, ahiret, ruhani meseleler olmadan olan bir yaşam biçimidir. TDK göre dünyacılık demektir. Laiklik kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılır dünya dışında başka bir şeyi düşünmeyenler. Sekülerizm toplum içinde dünyacılık sözcüğünün karşılığı olarak görülmüştür. Din merkezli ve

Kronoloji Ne Demek

Kronoloji, tarihi olayları hangi sırasıyla gerçekleştiğini araştıran bilim dalıdır. Kronoloji bilimi olayların sıralaması birbirleri ile bağlantılarını araştırarak kronolojik sırada sunar. Tarihteki önemli olayların yaşandığı dönmeler değerlendirilerek doğru zamanlama ayarlanarak kronolojik sırasıyla gösterilir. Kronoloji biliminden en başta tarih, coğrafya, ünlü kişiler yararlanmaktadır. Kronoloji Nasıl Hazırlanır? Kendi kronolojinizi hazırlamak istiyorsanız eğer doğduğunuz günden bugüne önemli olayları listeleyin.

Siyamatik Nedir

Siyamatik ses görsellerini inceleyen bir bilim dalı olarak bilinmektedir. Bu konu üzerindeki ilk araştırmayı Alman fizikçi ve müzisyen Ernesh Chladni’nin 1860 yılında bir nesneyi kum içerisine gömerek bir yay yardımı ile titreşim göndermesi ile oluşan ses efektleri olarak ortaya çıkmıştır. Siyamatik biliminde sesler, kum haricinde nişasta ve su gibi etken maddeler ile görüntülenebilmektedir. Alman fizikçiden

Haberleşme Nedir

Canlılar arasında duygu ve düşüncelerin birbirlerine aktarılması için kurulan düzendir. Haberleşme yönetimine en güzel örnek insanlar arasındaki haberleşmedir. Tüm canlı varlıklar birbirleri ile haberdar olmak için ellerindeki imkanlardan faydalanırlar. Kendilerine has iş olduğunu bilerek doğru şekilde haber şartlarını yerine getirmektedir. Hayvanlar seslerle hareketlerle birbirleri ile haberleşir. Tüm canlı varlıklarının yanı sıra tek hücreli canlılarda kendi

Refah Kelimesinin Anlamı

Türk Dil Kurumu’na göre refah kelimesinin anlamı; bolluk, rahatlık ve varlık içerisinde iyi yaşam sürmektir. Örnek cümle Refah içerisinde bir hayat sürüyordu. Bolluk içerisinde rahat bir hayat sürüyordu. Refah huzur, rahatlık, yaşam kalitesi gibi değerleri kendi içinde barındırır. Refah düzeyi toplum içinde insanların yaşanabilir derecede ihtiyaçlarını gidermeleridir. İnsan olarak en temel ihtiyaçlarını karşılayarak sosyal düzeyde

Kanun Hükmünde Kararname Nedir

Yasama organı tarafından belli bir amaç doğrultusunda TBMM oylamaya sunulmadan anayasal aldığı yetki doğrultusunda çıkardığı kanunlardır. Kanun gücüne sahip olan parlamentonun tasdiki gerekmeden organik anlamda kanun gücü verilen kararnamedir. Anayasa’nın 1982 senesindeki değişikliğinde 87. maddesi ile, “Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek” TBMM’nin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Anayasa’nın 91. maddesindeki

Girişimcilik Nedir

Kar etmek amacıyla girilen işte alınan risk en doğru şekilde girişimciliği tanımlar. Üretim ve satım yapmak için şartları elverişli hale getirilerek, kişinin yaptığı yatırım risk derecesinde olmak kaydıyla yapılan yatırımlardır. Başkalarının ihtiyacını karşılamak adına ürün üretimi, pazarlanması ve satışı olmak üzere çeşitli noktalarda çalışılır. Girişimcilikte tek amaç para kazanmak değil ekonomik yükselme sağlamaktır. Başkaları ile

Konsil Nedir

Hıristiyan dinine bağlı olan dini önderleri, tartışılacak bir konu üzerinde büyük toplantılar düzenleyerek bir arada karar aldıkları yere konsey ya da konsil denir. Tartışılacak konu Hıristiyanları ilgilendiriyorsa eğer “genel konsil” yapılır, önemli kiliselerin önderleri davet edilerek katılım gösterilir. Bölgesel olarak yapılacak toplantılara o bölgedeki kilise önderleri çağrılır bu duruma “bölgesel konsil” adı verilir. Dini inanç

Politika Ne Demek

Devlet işlerinin siyasi, siyaset alanda düzenlenmesinde yönetiminin üzerine düşen görevi yerine getirmesinde izlenen yoldur. Bir sonuca varmak için arabuluculuk sorunları halledilene kadar yapılan icraatları oluşturur. Örneğin “vergi yükünün hafifletilmesi için maliye bakanı kemer sıkma politikasını takip etti.” Politika görüş, felsefe, amaç, tutum durumlarında bir hareketin planlanarak devam ettirilmesidir. Ekonomi alanında politikalar iyileştirme, kalkınma ve piyasaların

Kıyamet Nedir

Kıyamet nedir sizlere kısaca anlatmaya çalışacağız. Bütün dinlerin ve semavi kitaplarda beyan edilen aklen ve ilmen durumlarının sabit olmasıdır. Kainatın yıkılması harap olması konusunda dini kitaplarda çeşitli bilgiler paylaşılmıştır. Bir çok ilmi konuların paylaşılması kesin hesaplar doğrultusunda er ya da geç bir gün kıyametin kopacağı gerçeğidir. Kıyametin hangi türde nasıl koparak gerçekleşeceği konusunda çeşitli fikir