Menu

Katılarda Isı İletimi Nasıl Gerçekleşir

Katılarda Isı İletimi Nasıl Oluşur, Katılarda Isı İletimi Nedir

Katı maddelerde ısı iletimleri meydana gelmesi iki farklı şekilde gerçekleşir. Katı maddelere bulunan elektronların serbest bir şekilde hareketi sonucunda oluşmasıdır. diğeri katı maddenin atomlarında meydana gelen titreşme sonucu ısı iletilmesi gerçekleşmektedir. Katı maddelerin titreşimi sonucunda içindeki moleküllerle birlikte ısının yayılması sağlanır. Isı alan maddeler genleştiğinden dolayı titreşimler daha çok artarak ısının aktarılması sağlanır.

Elektronların katı maddelerin içersinde kendi hareket çizgisi bulunduğundan dolayı atomlar halinde hareketlilik gösterirler. Moleküllerin titreşimleri ısının etkisine bağlı olarak hızlı veya yavaş şekilde oluşurlar.

Örneğin demirci demiri ısıttığı zaman genleşerek moleküllerin arasında boşluk meydana gelir şekil değişir ve ısı bir ucundan diğer bir uca doğru iletilir.

ısı iletimi

ısı iletimi

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir