Menu

Kompozisyon Yazma Kuralları

Kompozisyon Yazarken Nelere Dikkat Edilmeli, Kompozisyon Yazma Kuralları Kısaca

Kompozisyon bir duygu veya düşünceyi karşı tarafa aktarmak için kullanılan yazı türlerinden birisi olmaktadır. Yazıyı yazarken bazı genel kuralara dikkat edilmesi gerekir. Kompozisyonu oluşturan yazında dikkat edilen noktalar önem taşımaktadır.

Üç kısımdan oluşmaktadır bunlar Giriş, Gelişme ve Sonuç olarak üç paragrafa ayrılmalıdır.

Giriş bölümünde anlatılmak istenilen kesimin içeriğinden biraz bahsedilmelidir ama tam olarak anlatılmamalı.

Gelişme bölümünde konu açıklanmaya başlanır ve insanlara fikirler sunulması gerekmektedir.

Sonuç bölümünde konunun ana düşüncesi çıkartılıp kısa ve öz şekilde ifade edilmesi gerekmektedir.

Anlatım bozuklukları olmadan yazı hazırlanmalı.

Uzun cümlelerden kaçınıp kısa ve öz olarak hazırlanmalı.

Kelime tekrarından kaçınıp düzgün anlatım kabul edilmeli.

Argo ve uyumsuz kelimeler yazıda bulunmaması gerekiyor.

İmla ve noktalama işaretleri yazının önemli unsurlarından.

Kağıt ve temiz bir şekilde yazılmalı.

Kanıtlanmış bilinen gerçeklerin aksini iddia etmemelidir.

kompozisyon

kompozisyon yazım kuralları

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir