Menu

Konsil Nedir

Hıristiyan dinine bağlı olan dini önderleri, tartışılacak bir konu üzerinde büyük toplantılar düzenleyerek bir arada karar aldıkları yere konsey ya da konsil denir. Tartışılacak konu Hıristiyanları ilgilendiriyorsa eğer “genel konsil” yapılır, önemli kiliselerin önderleri davet edilerek katılım gösterilir. Bölgesel olarak yapılacak toplantılara o bölgedeki kilise önderleri çağrılır bu duruma “bölgesel konsil” adı verilir.

Dini inanç ve ibadetler hakkında uygulamalar, dini konular, dini kaynaklardan esas alınan bilgilerden yararlanılarak konsiller düzenlenir. Dini tavrı belirlemek amaçlı gelen dini önderler çeşitli konularda karar vererek sonuca bağlanmasını sağlamaktadır.

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.