Menu

Kopuz Günümüzde Hangi Müzik Aletine Benzemektedir

Kopuz Hangi Müzik Aletine Benzemekte, Kopuz Nedir Tarihçesi

Kopuzlar eski Türklerin kullandıkları musiki aletlerinden birisidir bugünün Altay Türkleri halen kullanmaktadır. Ozanların sagu ve destan okurken genellikle çaldıkları aletlerden birisi olmaktadır. Türk memleketlerinde halen yer almaktadır. Uygur ülkelerinde halen kullanıldığı görülüp Divanü Lügati’t-Türk’te dahi yer aldı.

Türk musikisi çalgısı olup Orta Asta Türklerinin çalgılarından birisidir. Günümüzde şekline bakılacak olursa benzerliği saz ve bağlamayı bize anımsatacaktır. Telleri olup ellerle çalınmaktadır titreşimler sayesinde ses çıkar.

Korkut hikayelerinde dahi kopuz’a yer verilmiştir. Hikayenin kahramanlarının kopuz çaldıkları söylenmektedir. Türkistan Turfan bölgesinde yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda Uygur Türklerine ait orkestra bulunduğunun kanıtlarına ulaşılmıştır.

kopuz

kopuz

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir