Menu

Kurak Bir Çevreyle Bol Yağışlı Bir Çevreyi Karşılaştırınız

Kural ve Bol Yağışlı Çevrenin Farkları, Kural ve Bol Yağışlı Çevrenin Karşılaştırılması

Kuraklığın hakim olduğu kurak bir çevre, yağışların hakim olduğu bölgelere ise yağışlı çevre denir. İkisi de birbirleri ile farklılık gösterirler. Toprak yapısından tutun çeşitli çevre özellikleri olur. Kurak yerlerde en başta yaşanacak yer olmadığı gibi yağışlı kesimlerde yağış fazla olur. Kurak bölgeler olumsuzluğun işaretini verirken yağışlı bölgeler her daim olumlu şekilde görülür. İnsanlar kurak bölgelerden uzak dururlar genelde yağışlı bölgelerde kentleşme olur buraları tercih ederler.

Kurak Çevrenin Özellikleri
Yağış almaz
Yeşillik yoktur
Nüfus yoğunluğu azdır
İğne yapraklı bitkiler görülür
Nem oranı düşüktür
Hayvan çeşitliliği azdır
Tarımcılık yapılmaz

Bol Yağışlı Çevrenin Özellikleri
Bol yağışlı
Yeşillik oranı fazladır
Bitki türlerinde çeşitlilik görülür
Nem oranı fazladır
Geniş yapraklı bitkiler görülür
Bölgede yaşayan hayvan sayısı çoktur
Nüfus bakımından yoğundur
Tarımcılığa elverişlidir

bol yağışlı çevre

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.