Menu

Kuranda Adı Geçen Peygamberlerin Adı

Kuranda Geçen Peygamber Efendilerimiz, Kuranda İsmi Geçen Peygamberler

Müslümanlara gönderilen kutsal kitap olan Kur’an-ı Kerim’de geçen Peygamber Efendilerimizin adlarını ve onlara verilmiş özellikleri sizlerle paylaşacağız. Peygamber Efendilerimiz hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Herkesin okuyup bilmesi gereken bilgilerdir.

Hz. Adem (as)
İlk yaratılan Peygamber olup tarımla ilgilenmiştir. Havva annemiz yaratılmıştır kendisine kitap olarak 10 sayfa nail olmuştur.

Hz. İdris (as)
Astronomi ve matematik alanında uğraşan peygamberdir. Terzilik ile uğraşmaktaydı Hz. İdris’e 30 sayfa suhuf indirilmiştir.

Hz. Nuh (as)
Kur’an da adı 45 kez geçmiştir.Kavmini sapkınlıklardan korumak için gösterdiği çabaları anlatmaktadır. Kurtaramamış olup hepsi helak olmuştur.

Hz. Hud (as)
Kur’an da 10 kez geçmektedir. Kavminin sapkınlıkları yüzünden helak edilerek yok edilmiştir.

Hz. Salih (as)
Kur’an da 8 kez geçmektedir. Semud kavmine gönderilen Peygamber olmaktadır.

Hz. İbrahim (as)
Kur’an da adı 69 kez geçmektedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in büyük dedesi olmaktadır. Oğlu İsmail ile birlikte Kabe’yi yapmıştır. Firavun tarafından ateşe atılmasına rağmen o ateş suya dönüşerek korunmuştur.

Hz. Lüt (as)
Hz. İbrahim’e ilk inanan Peygamber’dir ve birlikte hicret etmişlerdir.

Hz. İsmail (as)
Kur’an da adı 12 kez geçmiştir. Uzun bir hayat yaşamıştır ve çobanlık yaparak geçinmiştir. Babası Hz. İbrahim ile birlikte Kabe’yi yapmışlardır. Babası kurban olarak adamıştır ve Allah Hz. İbrahim koç göndererek kurban olmaktan kurtarmıştır.

Hz. İshak (as)
Kur’an da 15 kez adı geçmiştir. Hz. İsmail’in kardeşi olmaktadır. İsrailoğulları sapkınlıklarından kurtarması için gönderilmiştir.

Hz. Muhammed (as)
Peygamber Efendimiz Kur’an da adı 4 kez anılmıştır. 47. süresine adı verildi Peygamberlerin sonuncusudur.

gül

gül

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir