Menu

Kürtler Nereden Gelmiştir Geçmişleri

Kürtlerin Kökeni, Kürtlerin Tarihçesi Nereden Geldiler uzun yıllar boyunca insanlar soylarının nereye dayandıklarını bilmek isterler. Kürtlerin soyları hakkında bir çok düşünce öne atılmıştır.

Kürtler ayrı bir millet olmaktaydılar. Tarihçelerine baktığımız zaman nereden nasıl geldikleri bilinmemektedir. Kürt kelimesi M.Ö. 24. Yüzyıllarda Sümer tabletlerinde geçmiştir. Halk arasında Guti olarak dahi kullanıldılar. Kürtlerin yaşadığı bölgelerin kabileleri bulunmaktadır. Ermenice olup kökenleri oralara dayanmaktadır.

Özellikle Xenophon’da Kürtlerden çok bahsedilmektedir. Bugün Kardukhoi olarak ilişkilendiriliyorlar. Bugün Kürtlerin yaşadığı yoğun yerlerden birisi Kürdistan olmaktadır. Halkın kendine öz dili olmaktadır. Ev içersinde anadilleri ile görüşürler. Günümüzde yaşadığı yerler en yoğun olarak Türkiye, İran, Irak, Almanya, Afganistan, Fransa, Suriye olmaktadır.

Eski kaynaklarda yer alan Kardu’ların Kürtler olduğu gösterilmiştir. Dilbilimciler bu konuda Kürt isminin zaman içersinde farklılıklar gösterdiğine kanaat getirdiler. Doğruluğu kanıtlanmayan kaynaklarda Kürtler Asurlular ve Gürcülere kadar kökenleri dayanmaktadır.

 

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir