Menu

Kütle Çekim ve Enerjinin Korunumu İle İlgili Yasaların Yasalaşma Süreci

Bu konumuz biraz uzun gelecektir kısaca anlatılması gerekirse yasalaşma süreci aşağıdaki gibidir.

Uluslararası kabul görmüş olgular, gözlemler kanun olarak adlandırılır. Kanunlarda herkes aynı şeyi görür, aynı şeyi söyler.

Kütle çekim kanununun yasalaşma süreci:
Dünya üzerindeki her cismin başka bir cisme bir kuvvet uyguladığı görülmüştür. Yapılan deneylerde de bunun aksi ispatlanamamıştır. Tüm kütleler birbirini çektiği ve birbirini çekmeyen kütle ortaya atılamadığı için bu bilimsel bir kanun yani yasa olmuştur.

Enerjinin korunumunun yasalaşma süreci:
Kütle çekim kanununa benzer şekilde enerjinin korunumu içinde gözlemler ve deneyler hep enerjinin korunduğunu göstermiş ve aksi bir durum gözlenememiştir. Durum böyle olunca enerjinin korunumu da bilimsel yasalar arasında yerini almıştır.
Evrende var olan enerji sadece başka bir enerji biçimine dönüşür, var olan enerji kaybolmaz. Yapılan tüm deneyler bunu doğrulamaktadır.

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir