Menu

Lozan Konferansına Katılan Devletler

Lozan Antlaşmasına Katılan Devletler, Lozan Konferansına Hangi Devletler Katılmıştır

Barışın yapılacağı dönemlerden birisiydi Osmanlı’nın yıkılış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin söz hakkı sahibi olduğu zamanı gösterir. Yapılacak olan antlaşma sonucunda Atatürk İzmir de yapılmasını önermiştir. Yunanlıların İzmir’e verdiği zararları katılacak olan ülkelerin görmesi isteyerek daha çok tazminat alması planlandı. Avrupalı devletler ise bu duruma karşı çıkarak tarafsız bir yerde yapılmasını istemesiyle İsviçre Lozan kentinde olmasına karar vererek toplantı orada gerçekleşti. Konferans 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre Lozan kentinde yapıldı.

Görüşmelere Türk tarafından olan Rauf Orbay önceden Mondros Ateşkes Antlaşmasında imzası bulunan birisinin gönderilmesini doğru bulmayarak İsmet İnönü, Rıza Nur ve Hasan Saka konferansa gönderildi.

Lozan Görüşmelerine Katılan Devletler
Türkiye, Fransa, İtalya, Yunanistan, İngiltere, Japonya, Romanya ve Yugoslavya.
Boğazlar için görüşmelere Sovyet Rusya, Bulgaristan da dahil olmuştur.

lozan konferansı

lozan konferansı

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir