Menu

Mesnevi ve Şiirin Ortak Özellikleri ve Farklılıkları Nelerdir

Mesnevi ve Şiirin Özellikleri Farklılıkları Nedir

Mesnevi Arap, Fars ve Osmanlı edebiyatlarında beyitlerin uyaklı bir şekilde aruz ölçüsü altında yazılan divan edebiyatı şiirleri olmaktadır. Beyitlerin arasında kafiye uyumu sağlanarak kolay bir şekilde yazılabilirdir.

Mesnevi ve Şiirin Özellikleri
Destan, aşk, savaş, efsane gibi ortak konular kaleme alınarak yazılabilir olması.
Konularına göre birbirleri ile sınıflandırılabilir.
Kafiyeli olarak yazılabilir, ölçü ve ahenk öğeleri bulunur.

Mesnevi ve Şiirin Farklılıkları
Mesnevi Arap Fars ve Osmanlı edebiyatının ürünleridir. Şiir evrensel bir nazım şekli var.
Mesnevi kafiyeli ve beyit içersinde yazılabilir. Şiirlerde sade olarak yazılım yapılabilir. Modern dönem şiirlerinde kafiye kullanılmamıştır.
Mesnevilerde konuların yazılışı masal içersinde olmalı, şiirlerde böyle bir kural yoktur.
Mesnevilerin bölümleri tevhid, naat, hatime, miraciye olarak ayrılır. Şiirlerde bu kurallar yoktur.

yazı

yazı

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir