Menu

Mitlerin Etkisinde Yazılmış Eserler

Mitlerin Etkisinde Yazılan Eserler Nelerdir

Mit (söylence) çok eksi dönemlerde yaşayanların insanların inandıkları tanrıdır. Mitlerin etkisinde tarih boyunca çeşitli destanlar, hikayeler, kahramanlıklar yazılmıştır. Genellikle içersinde devler, periler ve doğaüstü olayların varlığı görülmüştür. İnananlar kendi ırklarını yükseltip diğer milletlerden üstün kabul etmişlerdir. İnançları onları olağan üstü güçler tarafından sahip olarak onlara özel olduğunu düşünmüşlerdir.

Mit, tarihte efsaneler ile bilindiğinden dolayı böyle anılmaktadır. Toplumun hayal gücünü geliştirerek çıkardığı destan ve efsaneler uzun süreli olarak gelişmiştir. Tarihçiler ve arkeologlar tarafından mitoloji kavramı eski yunan mitolojisine kadar dayanmıştır.

Mitlerin etkisinde yazılan eserlere örnek olarak:

Uygurlarda Türeyiş Destanı
Göktürkler Bozkurt Destanı
Göç Destanı
Manas Destanı
Cengizhan Destanı
Köroğlu Destanı
Şahmeran Efsanesi

mitoloji

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.