Menu

Modern Şiir Geleneğinin Özellikleri

Türk Tanzimattan sonra batı şiirleri ile karşılaştırılıp nazım şekillerinin farklılığı görülmüştür. Şairlerimiz batı şiirlerini örnek alarak bunları kullanmışlar ve modern şiir olarak ülkemizde ortaya çıkmıştır. Dönemin divan şiirleri artık yazılmamaya başladı ve ortadan kalkmıştır. Şairlerin yazımları her kesimde hitap edebilir canlı veya cansız nesneler olduğu gibi sanatla yakından alakalıdır.

Modern şiir geleneğinin özellikleri

Sade ve anlaşılır dilde yazılır.
Nazım birimleri mısra olarak beyit, dörtlük ve bentlerle yazılır.
Kafiye ve rediften daha çok ses zenginliği olmasına dikkat edilir.
Her konuda yazılabilir.
Herkese hitap edilebilir şekilde yazılır.
Batı nazım şekilleri kullanılır.

Modern Şiire Örnek

ANLATAMIYORUM

Ağlasam sesimi duyar mısınız, Mısralarımda;
Dokunabilir misiniz, Gözyaşlarıma, ellerinizle?
Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,
Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu
Bu derde düşmeden önce.

Bir yer var, biliyorum;
Her şeyi söylemek mümkün;
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
Anlatamıyorum.

Orhan Veli Kanık

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir