Menu

Osmanlı Devletinde Yetişen Bilim Adamları

Osmanlı Devleti Döneminde Yetişen Bilim Adamları, Osmanlı Devleti Zamanında Yetişmiş Bilim Adamları

Osmanlı devletinin hüküm sürdüğü dönemlerde bir çok bilim adamı yetişmiş katkıda bulunmuşlardır. Yaptıkları araştırmalar ile birlikte dünya bilimine yön veren isimlerden oluşmuştur.

Molla Fenari: Osmanlı devletinin ilk Şeyhülislamı olmuştur.
Kadı Zade-i Rum: Astronomi Matematik alanında çalışmalarda bulundu.
Akşemsettin: Dini konularda araştırmalar yapmış uzmanlık sağlamıştır.. Fatih Sultan Mehmet’in aynı zamanda hocalığını yapması ile bilinir.
Ali Kuşçu: Astronomi ve matematik alanında katkıları olup günümüzde halen eserleri yayınlanmaktadır.
Seydi Ali Reis: Ünlü coğrafyacı ve Türk denicisi olarak savaşlara katılmıştır.
Piri Reis:Ünlü Türk denizcisi olup ilk dünya haritasını çizmiştir.
Evliya Çelebi: Edebiyat alanında önemli katkılarda bulunup en ünlü eseri Seyahatnamedir.
Matrakçı Nasuh: Geometri, Tarih, Coğrafya alanında çalışmaları bulunup Osmanlının ünlü minyatür, hattat ve ressamıdır.

ali kuşçu

ali kuşçu

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir