Menu

Osmanlı Devleti’ne İhanet Edenler Hakkında Bilgi

Osmanlı devletinde gerileme dönemi başlaması ile birlikte himayesinde yer alan aşiretler ve zenginler fırsat bilerek silahlanmıştır. Dış kuvvetlere karşı mücadele verdiği zamanda dış ülkelerin etkisi altına girdi. Cihan İmparatorluğu artık gerileme ve uyuma dönemine başlayarak azınlıklar yer sahibi olmak için tüm gücü ile harekete başlar. Taht kavgaları en büyük etki olup kardeş kardeşe düşman olmuştu.

Arnavut, Sırp ve Bulgarların ayaklanmasını gören Araplarda harekete geçerek Osmanlı devletinin topraklarından pay alma mücadelesine başladılar. Ruslar ve İngilizler ile amansız mücadele veren devletimiz 1807 yılında Arapların Medine’ye hareket etmesi sonucunda etki yaratmıştır.

Suub ibni Abdülaziz harekete geçerek bir çok türbe yıktı ve hutbelerde yazan padişahların isimleri silinmiştir. Mekke ve Medine şehirlerine Osmanlı kadılar tayin etmesi sonucunda kovuldu bölgede hakimiyeti tamamen kaybederek Arapların eline geçmiştir.

osmanlı devleti haritası en geniş

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.