Menu

Osmanlı Devletinin Duraklama ve Gerileme Dönemi Padişahları

Osmanlı Devletinin Gerileme Dönemi, Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Padişahları

En parlak devri olarak İstanbul’un fethinden sonra 1453 – 1579 yılları arasında yaşamıştır. Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümü ile birlikte gerileme döneminin başlangıcı olmuştur. Dönemin en güçlü imparatorluğu olmasına rağmen iç yapısında bozulmaları kontrol altına alamamışlardır.

Merkezci zihniyet ile yönetilmesi Osmanlı Padişahlarının saraydan çıkmaması bu dönemin hızlanmasını sağlamıştır. Duraklama devrinde ülke yönetimi ve orduların başına vezirler gönderilmiştir.

Osmanlı Devleti 3 kıtaya hükmetmiş bir cihan imparatorluğu olmuştur ama taht sırasıyla el değiştikten sonra herşey tersine olarak gerileme dönemine geçiş yapıldı. (1699 – 1792)

II. Mustafa (1695 – 1703)
III. Ahmet (1703 – 1730)
I. Mahmut (1730 – 1754)
III. Osman (1754 – 1757)
III. Mustafa (1757 – 1774)
I. Abdülhamit (1774 – 1789)
III. Selim (1789 – 1807)
IV. Mustafa (1807 – 1808)

Bu dönemden sonra yıkılış dönemine geçilerek Osmanlı Devleti kendi içinde parçalanmaya ve savaşları kaybetmeye başlamıştır.

osmanlı arması

osmanlı arması

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir