Menu

Mozaik Nedir

Mozaik, birbirinden farklı renklerin taş, cam, toprak, ahşap, metal gibi parçalarla pişirilmesi sonucu duvar, taban gibi mekanlara farklı desenler ile basılma veya yüzeye işleme şeklidir. Mozaik, birbirinden farklı parçaları belirli bir düzen içerisinde bir araya getirerek resim oluşturma çabasıdır. En eski mozaikler çakıl taşları

Göktürk Alfabesi Nedir Kısaca

Göktürk alfabesi ilk Türkçe resmi yazı alfabesidir. Bu yönüyle kendinden önce gelenlerden tarihi önemi bakımından ayrılır. Orhun Yazıtlarında Göktürk alfabesi kullanılmıştır. Alfabenin başlangıç tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte M.Ö. 200 yıllarına dayandığı düşünülmektedir. Göktürk alfabesi ile yazılan yazılara Yenisey’de bulanan mezar ve anıtlarda da

Reşat Nuri Güntekin Hayatı Kısaca

Reşat Nuri Güntekin 1889 yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde doğmuş Cumhuriyet dönemi edebiyatının en önemli yazarlarından biridir. Babası askeri bir hekim olan Nuri Bey, annesi ise Kars Valiliği yapmış olan Yaver Paşa’ nın kızı Lütfiye Hanımefendi’ dir. Babasının askeri bir doktor olmasından dolayı çeşitli iller

Muhtarlar Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır

Muhtarlar belirlenen bölgede tanınan bir kişi olmalıdır. Muhtar temsili olduğu toplumun içinden gelmelidir. Birçok muhtar adayı halkın içinden gelmeden muhtar olmaya çalışmaktadır. Ancak bu durum tamamen aksi yönde bir davranıştır. Muhtar olacak kişi temsil ettiği toplumu herhangi bir toplantıda, bölgede temsil etmek ile yükümlüdür.

Atatürk Niçin Bilime Önem Vermiştir

Atatürk, eğitime ve öğretime önem veren geleceğin bilim insanların yetiştirilmesi için bir çok yenilik yapan liderdir. Cahil ve bilgisiz toplumların kendini geliştiremediği gibi ilerleme kaydedemeyeceklerini bilir. Atatürk yaşamı boyunca kitaplarla dost olmuş, cahiliyet ve bilgisizliğe karşı durmuştur. Bir milletin cahillikten kurtularak kendini ilme vermesi

G8 Ülkeleri Hangileridir

G8 ülkeleri, gelişmiş sekiz ülke anlamına gelir. Gelişmişlik düzeyi elbette ekonomik düzeyi ifade eder. Yani bu ülkeler Gayri Safi Milli Hasılası en yüksek ülkelerdir. ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Kanada ve Rusya’dan oluşan bu ülkeler 1975 yılından beri her yıl genellikle yıl

Erozyona Etki Eden Faktörler Nelerdir

Çeşitli etkenlerle toprağın ve kayaçların aşınıp sürüklenmesine erozyon denir. Erozyona etki eden faktörler genel olarak beşe ayrılır: 1- İklim: Erozyon oluşumunda özellikle yağışların ve bununla birlikte sıcaklıkların ve rüzgarın önemli etkisi vardır. Kurak veya yarı kurak bölgelerde bazen birden bire başlayan ve uzun süre

İnfak Nedir

İslam’da infak Allah’ın huzurunu, hoşnutluğunu elde edebilmek için yapılan harcamaya denmektedir. Kazanılması ancak kalpten olan güzelliği Allah adına bir harcama yapıldığında elde etmek anlamına gelmektedir. Türkçe sözlük anlamında ise son bulmak, tamamlanmış, tamamlanan, tükenmiş anlamlarına gelmektedir. Başka anlamlara sahip olan infak paranın elden çıkması,

Okuldaki Demokratik Uygulamalar Nelerdir

Eğitim ve öğretim kurumlarımız olan okullarımızda demokratik alana sahip örneklerdendir. Okulda yönetimler müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlerden oluşmaktadır. Öğrenciler için okul temsilcisi seçimi ve sınıf başkanları oylamalar sonucunda olmaktadır. Kendilerini yönetecek olan kişileri seçimler sonucunda seçerek başa getirirler. Derslerde öğrencilerin akıl yürüterek ezbere olan

Kan Bağışının Toplum Açısından Önemi Nedir

Kan bağışı toplumsal olarak duyarlılık kapsamında herkesin katılması gereken seferberlik durumudur. Hastalar, ameliyat olacak kişiler, yoğun bakımda olanlar için gereklidir. Kan anlık değil devamlı olan ihtiyaçtır. Kan’ın tek kaynağı insanlardır. İnsan vücudunda dokuların, organların, sistemlerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için gereklidir. Kan ihtiyacı karşılanarak hayatta
Toplam 966 sayfa, 3. sayfa gösteriliyor.12345...102030...Son »